Práce s nadanými dětmi – přednášky pro učitele SCIS/Gifted children support – presentations for SCIS teachers (20.9.2017)

Ve středu 20. září jsme měli možnost ve škole přivítat specialisty v oblasti vzdělávání nadaných dětí PhDr. Jitku Fořtíkovou, Ph.D. a Václava Fořtíka. Paní Fořtíková se věnovala učitelům z mateřské školy a 1. stupně základní školy, pan Fořtík přednášel učitelům 2. stupně základní školy a gymnázia. Během svých prezentací zajímavě povídali o způsobu vyhledávání nadaných dětí v třídním kolektivu, o charakteristických projevech nadaných dětí a jejich typologii. Ochotně se podělili o vlastní zkušenosti s péčí o nadané děti v rámci své práce v Centru nadání o.p.s. V druhé části přednášky jsme diskutovali způsoby práce s nadanými dětmi, jakými jsou například možnosti akcelerace výuky, její obohacení a diferenciace v rámci třídy, o jejich možných kladech a záporech.  Jsme moc rádi, že jsme se mohli s manžely Fořtíkovými setkat a zeptat se na situace, které řešíme ve třídách a věci, které nás zajímají. Věříme, že získané poznatky obohatí vzdělávací nabídku všech našich učitelů.

On Wednesday September 20th, we had the opportunity to welcome experts in Gifted Education, Mrs. PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. and Mr. Václav Fořtík to our school. Mrs. Fořtíková presented her work and shared her experiences with kindergarten and 1st stage elementary school teachers, as Mr. Fořtík spent his time with 2nd stage elementary school and high school teachers. During their presentations, they talked about how to identify gifted students in class, typical signs of gifted children, and their typology. They willingly shared their own experiences from the Centre of Giftedness, which is focusing on the problems of educational and counselling support for gifted students. During the second half of the presentations, we discussed possible ways to effectively teach and learning strategies of gifted students, such as enrichment, acceleration or differentiation, considering their possible positive and negative impacts. We are extremely grateful that we could meet with Mrs. and Mr. Fořtík, ask questions about situations we personally experience in our classrooms, and other interesting topics. We believe that all of our new knowledge will enrich each SCIS teacher´s teaching.