Přijímací řízení - duben - červen 2017 / Entrance exams - April - June 2017

Výsledky přijímacího řízení naleznete na Výsledky přijímacího řízení duben-červen 2017
Results of Entrance exams you can find in Results of Entrance exams April-June 2017