Přijímáme studenty do 1.-3. ročníku Gymnázia SCIS

Přijímáme studenty do 1.-3. ročníku čtyřletého všeobecného gymnázia SCIS

Kritéria pro přijetí do 1.-3. ročníku čtyřletého studia 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné studium denní:

 - studijní prospěch po celou dobu studia do 1,85.

Součástí přijímacího řízení je:

  - zjištění stávající úrovně anglického jazyka testem typu Cambridge International Examinations for English as a Second Language

 - pohovor s ředitelkou školy a se školním psychologem, kde na základě posouzení předložených dokumentů a výsledku testu bude posouzeno, zda je žák schopen studovat na této škole podle českého a cambridgeského kurikula

Termín přijímacího řízení bude sjednán po domluvě se zástupkyní pro gymnázium. Proces přijímání nových studentů bude pokračovat do naplnění kapacity 25 studentů v ročníku.

Kontaktní osoba: PaedDr. Jana Zbirovská, zástupce ředitele pro Gymnázium SCIS,

   mail: gymnazium@sunnycanadian.cz,  tel.: 734570671 

Ing. Jitka Stiles, ředitelka Sunny Canadian International School – Základní škola a Gymnázium, s.r.o.

Srdečně Vás zveme na „Den otevřených dveří Gymnázia“. Informace o přijímacím řízení a studiu na Gymnáziu SCIS průběžně poskytují ředitelka Ing. Jitka Stiles Ph.D. telefonicky (739 692 610) nebo mailem (reditel@sunnycanadian.cz) a její zástupkyně PaedDr. Jana Zbirovská telefonicky (734 570 671) nebo mailem (zbirovska@sunnycanadian.cz, gymnazium@sunnycanadian.cz).

Individuální návštěvu, prohlídku školy a zkušební den si můžete sjednat kdykoli.

Dny otevřených dveří od 09.00 do 16.30 hodin:

1. prosince 2016
5. ledna 2017
18. ledna 2017
9. února 2017
2. března 2017
20. dubna 2017
10. května 2016
7. června 2017
27. června 2017

8. června 2016