• Budova pro gymnázium a druhý stupeň ZŠ / High School and Second Grade Elementary School Building


    vloženo / inserted 04.03.2016    Více / More
  • Jesenický kurýr píše o stavbě našeho nového gymnázia - září 2014 / Jesenický Kurýr is writting about the construction of our new High School - September 2014


    vloženo / inserted 22.09.2014    Více / More
  • Management SCIS sleduje, jak pokročila stavba budovy gymnázia. / The SCIS management overlooking the progress constructing our new High School.


    vloženo / inserted 12.09.2014    Více / More