Jednání Školské rady

Program jednání školské rady ze dne 16. 10. 2014

Přítomné: p. Chumanová, p. Kabíčková, p. Kocourková, p. Jiříková, p. Malčánková, p. Zbirovská

(Podrobný zápis je k nahlédnutí v kanceláři zástupců ZŠ a G SCIS)

  1. Seznámení se s programem schůzky a schválení programu.

  2. Schválení jednacího řádu

  3. Domácí úkoly (všechny členky souhlasí se zadáváním domácích úkolů na ZŠ i G, považují to za smysluplné, pokud domácí úkol nesupluje to, že by učitel nestihl probrat látku ve škole, což nezaznamenávají. Úkoly jsou připojovány ke dni odevzdání, což podporuje v dětech schopnost plánovat.)

  4. Zavedení systému školy online je všemi členkami rady pozitivně kvitováno. Vzhledem k tomu, že rodič má přístup k třídní knize, a je tak informován o aktuálním a tématech výuky, se školská rada usnesla, že již není dále nutno zveřejňovat prováděcí plány na webových stránkách tříd.

  5. Diskuse nad školním řádem pro gymnázium (diskuse o otázkách míry dozoru nad středoškolskými studenty a  jejich osobní zodpovědnosti, pravidla používání IT techniky)

  6. P. Kocourková tlumočí návrh rodičů pojistit platbu školného pro případ dlouhodobé nemoci nebo nepředpokládaného dlouhodobého pobytu v zahraničí.


Program jednání školské rady ze dne 26. 2.  2015

Přítomné: p. Chumanová, p. Kabíčková, p. Kocourková, p. Jiříková, p. Malčánková, p. Zbirovská

(Podrobný zápis je k nahlédnutí v kanceláři zástupců ZŠ a G SCIS)  

     

1. Seznámení se s programem schůzky a schválení programu – doplněn bod Nová budova.

2. Výsledky šetření ankety Rodiče vítáni

3. Nová kritéria pro hodnocení žáků kvůli zavádění Cambridgeského kurikula

4. Změny v ŠUP výuka v angličtině na ZŠ pro MŠMT – podpora zeměpisu a doladění dalších poměrů mezi předměty


Program jednání školské rady ze dne 22. 10  2015

Přítomné:  p. Kabíčková, p. Kocourková, p. Jiříková, p. Malčánková, p. Zbirovská, omluvena p. Chumanová,

(podrobný zápis je k nahlédnutí v kanceláři zástupců ZŠ a G SCIS)

1. Seznámení se s programem schůzky a schválení programu.

2. Změny podle IGCSE kurikula

3. Parkování

4. Domácí úkoly – příprava plánu DU na 2. stupni a Gymnáziu, pokud se osvědčí v následujícím školním roce, bude s ním korigován rozvrh, aby žáci měli pravidelně rozvržené domácí úkoly

5. Diskuse nad školním řádem pro gymnázium (mobily)

6. Přihlašování do kroužků pro nové žáky v průběhu roku


Program jednání školské rady ze dne 25.  5. 2016

Přítomné:  p. Kabíčková, p. Kocourková, p. Chumanová, p. Malčánková, p. Zbirovská, omluvena p. Jiříková

(podrobný zápis je k nahlédnutí v kanceláři zástupců ZŠ a G SCIS)

1. Nepovinné hodiny přípravy k maturitě.

2. Pronájem tříd obci Jesenice - Na základě informací vysvětlených v mailu adresovaných všem rodičům žáků školy Školská rada schvaluje postup školy SCIS ve věci pronájmu tříd ZŠ Jesenice.

3. Ve věci školního parkoviště probíhají další jednání s obcí. 

4. Rozdíly mezi IB  a IGCSE maturitou vysvětleny v článku ve školním Newsletteru.

5. Na druhém stupni ZŠ a G je zaváděn plán koordinace  domácích úkolů s cílem zefektivnit domácí přípravu.

6. Škola bude pomáhat gymnazistům při výběrem dalšího studia na VŠ.

7. Diskuse nad tím, jak by rodiče mohli pomoci škole formou neformálních aktivit ve prospěch školy.