První lekce zájmových kroužků a doučování v druhém pololetí / The first lessons of Extra Courses and Extra Languages in second semester

První lekce zájmových kroužků a doučování v druhém pololetí se uskuteční v pondělí 6. února.
The first lessons of Extra Courses and Extra Languages in second semester will take place on monday, February 6.