První školní den 2017-2018 / First School Day 2017-2018

Vážení rodiče dětí a žáků Sunny Canadian International School,

letošní horké léto je stále v plném proudu a my jsme pro Vás s radostí připravili informace týkající se zahájení nového školního roku 2017/2018. Pro některé z Vás bude školní rok 2017/2018 prvním rokem v Sunny Canadian International School (SCIS), a tak věříme, že tento školní rok bude pro Vás i naše děti a žáky radostný a úspěšný. Níže najdete informace týkající se prvních školních dnů nového školního roku 2017/2018.

Přejeme Vám příjemný zbytek léta a těšíme se na vzájemné setkání v naší škole SCIS!

Dear Parents and students of Sunny Canadian International School,

The first day of new school year 2017/2018 is quickly approaching. For some of you, this new school year 2017/2018 will be your first year in Sunny Canadian International School, and we trust this will be a successful school year for you and your children. Please find below information concerning the first weeks of school year 2017/2018.

We wish you an enjoyable end of the summer and look forward to meeting you in the school again soon!


Pondělí 4. 9. 2017 Slavnostní zahájení nového školního roku 2017–2018

Monday 4. 9. 2017 Festive opening of the new school year 2017–2018


Mateřská škola (MŠ) 

KINDERGARTEN (KG)

7:00

MŠ Český program - otevření ranní družiny
KG Czech programme morning club opens

7:30

MŠ Anglický program - otevření ranní družiny
KG English programme morning club opens

8:15

MŠ děti, rodiče a učitelé se scházejí na zahradě školky skrz vrátka na zahradu. V případě špatného
počasi se sejdeme v sportovní hale.
KG students, parents, and staff gather in KG playground, accessible through the KG playground gate.  
In the case of bad weather we will meet in the Sport Hall. 

8:30–8:50

MŠ Slavnostní zahájení školního roku
KG opening ceremony

8:50–9:00

MŠ učitelé vedou děti ze svých tříd do učeben
KG staff lead children and parents to their classrooms

9:00–9:30

Rodiče jsou ve třídách vítáni
KG parents are welcome in classrooms

17:00

Konec odpolední družiny v Českém programu.
Czech programme afternoon club closes

17:30

Konec odpolední družiny v Anglickém programu.
English programme afternoon club closes

Základní škola (ZŠ) a Gymnázium (G)

ELEMENTARY (ES) and HIGH SCHOOL (HS)

 

8:45

Žáci ZŠ/G, rodiče a zaměstnanci SCIS se shromáždí ve sportovní hale, přístupné přes Recepci ZŠ

ES/HS students, parents, and staff gather in sports hall, accessible through Reception ES

9:00–9:20

Slavnostní zahájení nového školního roku 2017–2018

Festive opening of the new school year 2017–2018

9:20–9:30

Žáci ZŠ/G a rodiče odchází s učiteli do svých tříd

ES/HS staff lead students and parents to classrooms

9:30–10:00

Rodiče žáků ZŠ/G jsou ve třídách vítáni

ES/HS parents are welcome in classrooms

10:00

Slavnostní zahájení nového školního roku 2017–2018proZŠ a G končí

ES/HS closes

 

Školní družina (ŠD), školní klub (ŠK), zájmové kroužky a školní jídelna (ŠJ) nejsou první den v provozu

After-school clubs (AC), extra courses (EC), and kitchen (neither snacks nor lunches) do not operate

 

Vzhledem k tomu, že se ráno na Slavnostní zahájení nového školního roku 2017–2018 očekává mnoho aut, žádáme Vás, abyste přijeli do SCIS včas. Nepoužívejte prosím parkoviště vedle vstupu do ZŠ/G. Doporučujeme parkovat na parkovišti před a vedle MŠ, případně v blízkém okolí.

As there are many cars expected in the morning, we kindly ask that you arrive on time. Please do not use the parking lot next to the ES/HS entrance – it is designated for employees only. We recommend that you arrive early to give yourself enough time to park in the KG parking lot or on a side street near the school.

 

 

 

Pondělí

Monday

Úterý

Tuesday

Středa

Wednesday

Čtvrtek

Thursday

Pátek

Friday

Týden

Week 1

4. 9.

08:30-08:50

Slavnostní zahájení nového školního roku 2017-2018 pro MŠ

Festive opening of the new school year in KG

 

09:00-10:00

Slavnostní zahájení nového školního roku 2017-2018 pro ZŠ/G

Festive opening of the new school year in ES/G

 

5. 9.

MŠ/ZŠ/G výuka podle školního rozvrhu

ŠD/ŠK Bus a ŠJ zahajují provoz

KG/ES/HS timetables and most services are operational, including AC, lunches/snacks school bus, AC Bus and Kitchen begin

6. 9.

Třídní schůzky MŠ Český program

KG class meetings Czech programme

Teambuilding 6. ročníku Teambuilding for Grade 6 ES

7. 9.

Výuka plavání 2.-3. roč. ZŠ začíná (každý čtvrtek)

Swimming lessons for Gr 2-3 ES begin

 

Třídní schůzky MŠ:

RE, OT, BrB a WF

KG class meetings:

RE, OT, BrB a WF

 

Třídní schůzky G

Class meetings

HS

 

Teambuilding 6. ročníku ZŠ Teambuilding for Grade 6 ES

8. 9.

Teambuilding 6. ročníku ZŠ Teambuilding for Grade 6 ES

Týden

Week 2

11. 9.

Zájmové kroužky zahajují provoz

EC begin

 

Logopedická depistáž (KG)

Therapy speech screening (KG)

 

12. 9.

13. 9. 

Třídní schůzky MŠ a 1. st. ZŠ

MŠ: BB, YD, GF, PD

Class meetings:

KG: BB, YD, GF, PD

ES: First stage ES

14. 9.

Třídní schůzky 2. st ZŠ

Class meetings

Second Stage ES

 

Teambuilding 1. ročníku G

Teambuilding for 4G1 grade HS

15. 9.

Teambuilding 1. ročníku G

Teambuilding for 4G1 grade HS

Týden

Week 3

18. 9.

Doučování jazyků začíná

Extra Language Tutoring begin

 

Výuka plavání MŠ začíná (každé pondělí – předškolní třídy)

Swimming lessons for KG begin (every Monday – pre-first classes)

 

Dentální prevence v MŠ

Dental prevention in KG

19. 9.

Dentální prevence v MŠ

Dental prevention in KG

 

20. 9.

Dentální prevence v MŠ

Dental prevention in KG

 

21. 9.

22. 9.