Co řekli o naší škole / What are people saying about us?

"Děkuji za nádherný čas v Sunny Canadian! Je potěšením pracovat s Vámi všemi. Podpora, kterou vedení i zaměstnanci poskytují našim studentům je vynikající. Dáváte jim životní zkušenost - a to jak profesionální, tak i osobní."
Eileen Heddy, Koordinátorka programu Global Student Teaching na College of New Jersey, září 2017

“Thank you for such a wonderful time at Sunny Canadian! It is such a pleasure to work with all of you there. The support that you and the staff give our students is outstanding. You give them an experience of a lifetime- both professionally and personally. “
Eileen Heddy Coordinator, Global Student Teaching Program, The College of New Jersey, United States of America, September 2017

----------------------------------------------------------------------
„SCIS je jedna z nejhezčích, nejčistších a nejlépe vedených škol, co jsem kdy viděl. Nádherná budova, milí a respektovaní učitelé a co je nejdůležitější, české učební osnovy ve spojení s kanadskými institucemi – to vše podle mého vytváří skvělé místo pro vzdělávání. Děti jsou bezvadné, ke svým učitelům i k dalším lidem ve SCIS se chovají s úctou. Pokračujte ve Vaší úžasné práci – blahopřeji Vám i Vašim zaměstnancům.“
Koral Kanca, září 2017

“SCIS is one of the nicest, cleanest and well-run high schools I have ever seen. With their state of the art facilities, very nice, well respected teachers, and most of all Principals that complement both Czech curricula and links to Canadian institutions SCIS is in my opinion a great place to get an education. The kids are wonderful and have great respect for their teachers as well as everyone in / outside of the school. Keep up the good work and congratulations to you and your team. “ 
Koral KANCA, September 2017

----------------------------------------------------------------------

Byl jsem ohromen školou Sunny Canadian International School. Je to pokroková, inspirativní, dynamická škola, plná skvělých nápadů. Kombinace krásného prostředí, schopných studentů a vynikajících zaměstnanců tvoří ideální podmínky pro studijní prostředí.
Dr. Michael Carslaw, ředitel školy St Leonards, Skotsko

“I was hugely impressed by Sunny Canadian International School. It's a dynamic, forward-thinking school, fizzing with ideas and inspiration. Excellent students and staff and outstanding facilities combine to make an ideal learning environment. “
 Dr. Michael Carslaw, Headmaster St Leonards St Andrews, Fife, Scotland, September 2017 

----------------------------------------------------------------------

Můj syn Karel navštěvoval Sunny školku, přála jsem si, aby byl u zápisu so Sunny základky úspěšný. A povedlo se :-) Má za sebou první školní rok v 1.B. Přiznám se, že jsem si myslela, že první pololetí nepřežijeme. Oba dva. Ale jsem ráda, že může chodit do školy, která nabízí dětem něco víc. Ať je to snížený počet dětí ve třídě, či dvojjazyčná výuka, pestrá nabídka kroužků a mohla bych pokračovat dále. Za co bych ale opravdu chtěla poděkovat, to je oddělení activities, kde jsou správní lidé na správných místech. Kdykoliv jsem se potřebovala na něco zeptat a nevěděla jsem koho, obrátila jsem se na activities. Tam pro ně nikdy nic nebylo problém. Vždy s úsměvem a ochotně mi poradili, sdělili informace. Ať paní Hošková nebo paní Matulová. Mluvím o nich, protože to jsou výrazné osobnosti Vaší školy, alespoň z mého subjektivního pohledu. Je za nimi vidět obrovský kus práce, když něco organizují, všechno klape. Skoro je podezřívám, že ve škole i nocují. Chtěla bych Vám poděkovat i za paní zástupkyni Zinu Pacák. Její pozitivní přístup k dětem je obdivuhodný, děti ji mají rády. A krásně o nich hovoří. Vždy si umí najít, za co je pochválit.  Mnohokrát mi zvedla náladu. MŠ, kterou navštěvuje náš Pepa máme také moc rádi. Všechny paní učitelky, které měl, byly báječné. Začínal u Nikoly Hvodlíkové, která je skvělá, nyní chodí do WF. Pan učitel Tony a paní učitelka Daniela jsou opravdu moc moc moc příjemní a milí a moc fajn. Víte, mohla bych takhle psát ještě dlouho a je spousta úžasných lidí, které jsem nejmenovala a doufám, že se to proto nikoho nedotkne. Ale jsem ráda, že mé děti mají možnost chodit do SCIS.
maminka Karla (1.B), červen 2017

----------------------------------------------------------------------

Chtěla bych Vám velice poděkovat za skvělý program, který byl připraven pro děti v rámci návštěvy Londýna, včetně aktuálních informací z výletu na vašich webových stránkách. Syn si pobyt i přes velkou únavu moc užil.
Maminka chlapce z páté třídy, květen 2017

I just wanted to say big thank you for a great program in London and posting communication including pictures on the web site. Adam enjoyed the stay very much despite the fact he arrived tired.
Mom of fifth-grader, May 2017

 


----------------------------------------------------------------------

V Sunny Canadian International School jsem byl už podruhé. Druhé pozvání jsem přijal s potěšením. Atmosféra školy je velmi příjemná. Jako bývalý tanečník obdivuji prostornou a světlou tělocvičnu, kterou nemohu minout při cestě do školní knihovny. Také knihovna je prostorná, světlá, klidná a musím říci, velmi dobře vybavená. Na první pohled je vidět, že funguje a slouží svému účelu, na rozdíl od řady školních knihoven. Z obou besed mám dobré dojmy, děti jsou zvídavé, přemýšlivé, pokládaly mi zajímavé otázky. Rád jsem si vyslechl jejich názory a nápady, s řadou z nich jako spisovatel i jako didaktik literatury pracuji a nadále budu pracovat.
Ondřej Hník, spisovatel, duben 2017

This was my second time at Sunny Canadian International School, and I accepted the invitation with pleasure. The school’s atmosphere is very pleasant. As an ex-dancer I admire the huge and spacious sports hall, which I can‘t miss on the way to the library. Also, the library is very spacious, well lit, and calm. And I have to say that it is very well equipped. At first sight, the library works well and serves its purpose. I left with a great feeling from both discussions; the kids are inquiring, thoughtful, and they asked me very interesting questions. I listened close to their opinions and ideas, and they inspired me to continue my work for them as a writer and teacher.
Ondřej Hník, writer, April 2017

Jste ZLATÉ, moc děkujeme za tak krásnou presentaci.
Petra Dobrovská, ředitelka společnosti DOBROVSKÝ s. r. o., duben 2017

You are amazing! Thank you so much for the wonderful presentation.
Petra Dobrovská, Director of DOBROVSKÝ s. r. o., April 2017


Ve Vaší škole byla milá přátelská atmosféra. Děti kladly otázky, a to je pro mě ten nejlepší možný scénář besedy. Beseda měla velmi dobré profesionální zajištění z řad třídních učitelů a paní knihovnice. Milá atmosféra panovala i před/po besedě. Rovněž velmi milé byly i moje "dvě řidičky", které mě "luxusně" odvezly k Vám do školy a zase zpět na metro. Děkuji všem
Jiřina Holeňová, spisovatelka, duben 2017

Your school has very kind and friendly atmospehere. The students participated in our very professional discussion and asked great questions. Class teachers and the librarian made the event feel safe and secure. Also, my drivers were very kind. Thank you all.
Jiřina Holeňová, writer, April 2017


Návštěva Vaší školy byla pro mě velice příjemným zážitkem. Uchvátilo mě zde nejen inspirativní a krásné prostředí, ale hlavně přátelská atmosféra a pak Vaši žáci. Milí, zvídaví, chytří. Moc se mi u Vás líbilo a ráda přijdu znovu. 
Jitka Neradová, spisovatelka, březen 2017

Thank you for your kind words. My visit to your school was very pleasant and enjoyable. Your students and carefully cultivated atmosphere enthralled me. Your students are kind, inquiring, and clever. I really enjoyed the visit and I would like to come again.
Jitka Neradová, writer, March 2017


----------------------------------------------------------------------

Dne 3. 3. se uskutečnil první jarní ples naší školy. Jeho organizace nás stála nemalé úsilí, ale podle ohlasů od rodičů i našich zaměstnanců se velice vydařil:

Sunny Canadian had its first Spring Ball on March 3. It took a lot of effort to organize, but the responses from parents and our staff are great:


Tělocvična se proměnila v ples v Opeře. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na takových úžasných výsledcích. Vysoká úroveň celého programu, skvělé chutné jídlo a nezapomenutelná atmosféra. Prostě nádherná událost.

The gym transformed into an operahouse for the Sunny Ball.  Big thanks to all who participated in achieving a top notch program with tasty food and an unforgettable atmosphere. The event was just gorgeous.


Jarní ples byl fantastický! SCI tým odvedl úžasnou práci !! Vypadalo to, že se všichni skvěle baví :) Už se těšíme na další ples v příštím roce !!

The spring ball was fantastic! The SCIS team did an awesome job!! It looked like everyone had a great time :) I'm aready looking forward to next year’s ball!!

Žasnu, jak tento team dokáže prakticky na koleně udělat naprosto profesionální do detailu propracovanou akci vcelku lepší než od nějaké agentury.

I wonder how this team can pull off something this professional and elaborate, even better than any agency.

Bylo to opravdu krásné! Jako bychom se ocitli na kouzelném duhovém paloučku pro víly a lesní skřítky. Jen ti bílí jednorožci chyběli. :-) Děkujeme za krásný páteční večer.

It was really beautiful! As if we were on a magical rainbow meadow of forest fairies and elves. Only the white unicorns were missing. Thank you for a lovely Friday evening.

Organizování takové události během 6 týdnů, je neuvěřitelný úkolem bylo to tak velkolepé. Obrovské díky SCI týmu!

Organizing such an event within six weeks is an incredible task,  and the result was so spectacular. Huge thanks to the SCIS team!

Krásná akce. Perfektně zorganizovaná. Klobouk dolů všem a velké díky.

A beautiful event! Perfectly organized. Respect and huge thanks to all. 

Neuvěřitelná práce. Nikdy bych nevěřila, že by to mohlo být zorganizováno za tak krátký čas, na tak vysoké úrovni.

Incredible work. I would never believe that this can be done in such a short period of time and at such a high level.

Zamilovali jsme si tuto akci a máme z ní jen pozitivní pocity. Kapela se nám líbila na tolik, že ji využijeme na naši akci v Hiltonu.

We loved the event and we can share only very positive feelings. We liked the band so much that we will use them for our events at the Hilton.

Absolutně jsme si ples zamilovali a zůstali jsme do poslední minuty. Bylo hezké vidět, jak rodiče tancují se svými dětmi. 

We absolutely loved it and stayed until the last minute. We loved seeing parents dancing with their children.

Velmi se nám líbila účast účitelů.

We absolutely loved the teachers‘ involvement.

Ples se v pátek opravdu moc vyvedl. Příjemná atmosféra, výborná hudba, bohatý program, velmi dobře jsme se bavili. Děkujeme!

The ball on Friday was really nice. Pleasant atmosphere, great music, and a rich program. We are still talking about it. Thank you!

Byla jsem z toho naprosto paf. Úžasná organizace a nádherná výzdoba. Fantastická akce a hluboce smekám před organizátory. Promyšleno do posledního detailu.

I was completely stunned. Amazing organization and beautiful decorations. Deep show of gratitude to the organizers of this fantastic event. The spring ball was thought through to the last detail.

Ples byl opravdu vydařený a my jsme si ho velice užili. Ta koncentrace slavnostně pozitivní energie byla opravdu neuvěřitelná. Už teď se těšíme na další ples. Děkujeme za tyto krásné akce, které pořádáte. Jsme se vědomi, kolik svědomité práce a úsilí tomu s vašimi kolegy věnujete. Vaše nasazení je obdivuhodné.

The ball was really successful and we enjoyed it very much. The concentration of positive energy was really incredible. We look forward to the next ball! Thank you for these beautiful events. We are aware of the work and effort you spend with your colleagues. Your commitment is admirable.

Byl to nádherný zážitek. Věděla jsem, že to bude fajn akce, ale to jak úžasná byla, mě fakt dostalo Několikrát mi tekly slzy dojetí a akce byla skvělá jak pro děti tak pro dospělé. Krásná výzdoba, fantastická organizace s velmi vyváženým programem, krásná a honosná atmosféra. Velmi oceňuji neuvěřitelnou přípravu vystupujících tříd. Předtančení byla skutečně úžasná. Akce měla neuvěřitelnou úroveň, je skutečně vzpomínková a nezapomenutelná. 

It was a wonderful experience. I knew that it would be nice event, but I didn’t expect to shed tears of joy. The action was excellent for both children and adults. Beautiful decor, fantastic organization with a very balanced program, and a beautiful and opulent atmosphere. I very much appreciate the incredible performers and their level of preparation. The dance show was truly amazing. The event is incredibly memorable.

Naprosto vydařená akce “par Excellance” - zabezpečený skvělý program s předtančením žáků SCIS a následně i s jednotlivými postupně přicházejícími “překvapeními”. V rekordním čase zajištěná ohromující a luxusní květinová dekorace. Vstřícné zapojení řady studentů i učitelů do výroby efektních papírových květinových skvostů - skvělý nápad, které nám proměnily rázem tělocvičnu k nepoznání!!!! Hudba byla fantastická – tito profesionálové si uměli podmanit tanečníky všech věkových kategorií. Chválím skvělý CATERING - chutné jídlo a pití i příjemnou obsluhu.  Opravdu to byl, i navzdory opravdu extra krátkému časovému limitu pro realizaci,  ohromný úspěch!!!!

The spring ball was an absolutely successful event, "par Excellance!" A great program for students. The surprises kept coming. Sunny Canadian procured amazing flowers and decor in record time. The sports hall was unrecognizable after the students and teachers worked together to transform it with paper flowers and other effects. The music was fantastic, absolutely professional and appropriate for all ages. The catered food and drinks were delicious. The Sunny Ball was a big success despite a really short timetable.

Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za skvělou organizaci plesu. Byla to krásná akce, při které jsme se s ostatními maminkami báječně bavily. Kdo na ples nepřišel, ten teď po našem vyprávění lituje.:-)Už teď se s Elinkou těšíme na příští ročník!
Ještě jednou děkuji za super zážitek a přeji krásný den,

I would like to thank you for the excellent organization of the spring ball. It was a beautiful event, at which we were entertained with other mothers. Anyone who did not attend the ball now regrets it after hearing our story. Eli will definitely move forward at Sunny Canadian next year! Once again thank you for a great experience, and have a nice day

Moc děkujeme Jitce Hoškové a celé Sunny Canadian School za opravdu vydařený ples. Moc jsem si ho užili. Ta koncentrace slavnostně pozitivní energie byla opravdu neuvěřitelná. Už teď se těšíme na další ples. Děkujeme za tyto krásné akce, které pořádáte. Jsme se vědomi kolik svědomité práce a úsilí tomu s vašimi kolegy věnujete. Vaše nasazení je obdivuhodné.

We thank Jitka Hošková and all at Sunny Canadian School for a truly successful ball. We really enjoyed it. The concentration of positive energy in the ceremony was really amazing. We are already looking forward to the next ball. Thank you for these beautiful events that you organize. We are aware of the conscientious work and effort you devote to your colleagues. Your commitment is admirable.

----------------------------------------------------------------------

Je nám mi velkou ctí Vám poděkovat za příspěvek, který jsme od Vás získali skrze charitativní akci školy Sunny Canadian International School. Velmi si vážíme, že jste se rozhodli podpořit právě český svaz ochránců přírody. Jako malé poděkování prosím přijměte svazový časopis ,, Krása našeho domova‘‘.

Přeji Vám, kolegům i všem dětem ve Vaší škole krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku.
Martina Kišelová, Koordinátorka sbírek ČSOP, prosinec 2016

We honorably thank you for your subsidy which we received through Sunny Canadian International School's charity event. We highly appreciate that you decided to support exclusively the Czech Union for Nature Conservation. As a small thanks please accept the Commonwealth magazine Beauty our home.

I wish to you, your  colleagues, and all children at your school a Merry Christmas and a Happy New Year.
Martina Kišelová, Coordinator of collections ČSOP, December 2016

----------------------------------------------------------------------

Všetkým vám chceme velmi pekne podakovat zo zorganizovanie Peťkových narodením. Bola to pre deti velká zábava a užili si to. Dakujeme vám a vážime si vašu prácu na škole - ako detom spestrujete pobyt v škole :) a na každú akciu sa tešia. Ešte raz dakujeme a prajeme pekný den
Maminka žáka ze 2.A, leden 2017

We would like to thank you very much for the organization of Peter's birthday. It was great fun for the children and they enjoyed it. And also for your hard work at the school, which we appreciate. Kids even want to stay in school :)  They are always looking forward to the next event. Thank you very much once again and have a nice day.
2nd-grader's mother, January 2017

----------------------------------------------------------------------

Chtěla jsem všem učitelům ze Sunny, kteří se podíleli na ozdravném kurzu dětí v rakouských Alpách, moc poděkovat za skvělou organizaci, pohodový průběh a hodně pěkných vzpomínek, které si děti z této společné akce odnesly.

Maminka žáka ze třídy 8. B, leden 2017  I want to thank all Sunny teachers who participated in the restoration course for children in the Austrian Alps for their great organization, cool course, and a lot of nice memories that the children will carry with them.
Mother of 8th-graders, January 2017


----------------------------------------------------------------------

Děkujeme dnes za Aničku. Šla k Vám ráno malinko jak na popravu, s pocitem, že nebude zvládat nic a odcházela příjemně překvapena, s pocitem, že mnohdy nejen stačila a rozumněla, ale dokonce například v chemii byla v názvosloví prvků periodické tabulky i prý malinko napřed. Matematika byla oříšek, jak jsme obě předpokládaly :-). Myslím ale, že pro ni dnešní den byl velmi důležitý v kejím sebepoznání a ukotvení si sebevědomí a víry v sebe samu. Líbilo se jí u Vás moc. Spolužačky jí pomáhaly a cítila se dobře.
Maminka budoucí osmačky, prosinec 2016

Thank you for today on Anna's behalf. She walked up to you this morning feeling uncertain and later walked away pleasantly surprised with her abilities. Even in chemistry, for example, Anna quickly felt acquainted with the periodic table of elements. Mathematics was a challenge, as we both assumed it would be! But I think for her this day was a very important step in self-knowledge and self-confidence. She established faith in herself. She likes school very much, and she's grateful for her classmates who help her.
Mom of Potential Grade 8 student, December 2016


----------------------------------------------------------------------

Moc děkuji za možnost přijít do Sunny Canadian na vánočníbesídku a trhy. Jiříkovi i mě se u vás moc líbilo! Jiříka nejvíc zaujal Santa, pak zpívající děti a nakonec i vyrobený svícen, za který moc děkujeme, že jsme jej dostali.  Budeme se těšit v lednu naviděnou.
Maminka nastupujícího chlapečka do třídy Blue Bunnies, Prosinec 2016

Hello and thank you very much for the opportunity to attend the Sunny Canadian Christmas party and markets. Jiřík and me loved it! Jiřík was most impressed with Santa. And the kids singing made stand with admiration. Many thanks for the event. We look forward to seeing you in January.
Mom of future Blue Bunnies member, December 2016


----------------------------------------------------------------------

Ráda by jsem poděkovala paní Sapíkové a paní Halvové za nádhernou akci vánočního pečení. Pro Elinku to byl obrovský zážitek. Domů se vracela plná dojmů a spoustou cukroví. Z jejího vyprávění je jasné, že celá akce byla nádherně připravená a že si to moc užila. Cukroví i vánoční štola nám už zdobí vánoční stůl. Diplom a recepty, které si děti odnesly spolu s cukrovím, jsou krásnou vzpomínku. Elie už podle nich plánuje sobotní pečení. Děkujeme za krásný zážitek a naladění na Vánoční atmosféru.
Maminka holčičky z Orange Tigers, MŠ, prosinec 2016

I would like to thank Ms. Sapíková and Ms. Halvová for a wonderful Christmas baking event. It was quite an experience for my daughter, Eli. She returned home full of ideas and lots of candy. It is clear from Eli that the event was superbly prepared. She is already decorating the Christmas table! She's come away with a diploma that contains recipes and some great memories. Eli has made plans for baking on Saturday. Thank you for a wonderful experience and Christmas atmosphere.
Mom of Orange Tigers girl, KG, December 2016


----------------------------------------------------------------------

Chtěla bych Vám poděkovat za kvalitu jídla ve školní jídelně. Obě dcery si jídlo pochvalují. Měla jsem poslední dobou šanci párkrát oběd ochutnat a byla jsem příjemně překvapena. Polévka i hlavní chod byli velmi dobré. Děkuji.
Eva Wilsonova, maminka dětí z druhé a čtvrté třídy, listopad 2016

I would like to thank you for the quality of food in the Sunny Canadian International School cafeteria. Both of my daughters have praised the food. I have had a few chances recently to taste the food myself, and I am pleasantly surprised. The soup and main courses are very good. Thank you.
Eva Wilson, mother of a second and a fourth-grader, November 2016


----------------------------------------------------------------------

Učitelka SCIS Carrie Brown získala v roce 2015 ocenění Nejlepší učitel anglického jazyka / SCIS Teacher Carrie Brown received the Best Teacher of English Award in 2015

Carrie je zcela výjimečná v mnoha ohledech – je skvělá profesionálka, výborně vede třídy, její výuka je srozumitelná, skvěle komunikuje s rodiči, její hodiny jsou nabité nejrůznějšími činnostmi. Významně se podílela na vytvoření našeho programu English Language Learning (ELL), který představuje intenzivní pomoc a podporu studentům, jejichž angličtina zatím není na dostatečně vysoké úrovni, tak, aby úspěšně zvládli anglické kurikulum. Carrie tento program pomáhala navrhnout a spolupodílela se na jeho zavádění. Vypracovala protokol ELL, zpracovávala první hodnocení žáků a každý rok systém upravovala a vylepšovala. Ve třídě je největší předností Carrie vedení třídy. Jasně stanovila, co od svých žáků očekává.  Pokud žák naplní nebo překročí stanovené očekávání, pozitivně ho motivuje, aby takto pokračoval i nadále. Další z Carriených předností je velká řada aktivit, které při výuce používá. Vzhledem k tomu, že i ona sama se učí cizí jazyk (český),  chápe důležitost střídat během 45minutové hodiny různé činnosti. Velice jí záleží na tom, aby její žáci byli úspěšní, proto se pravidelně setkává s rodiči a hovoří s nimi o tom, jak mohou své děti co nejlépe podpořit.

Carrie is exceptional in all areas of professionalism, classroom management, clarity of instruction, communication with parents and the variety of activities in her lessons. She  She was instrumental in designing and executing our English Language Learning Programme, which offers intensive and intentional support to students who fall below the classroom standard of English in order to help them succeed in an English immersion curriculum. She drafted the ELL protocol, administered our first student placement assessments, and improved the system each year in our growing school.

One of Carrie´s biggest strengths is classroom management. She established clear boundaries and expectations with her students. If students met or exceeded these expectations, she gave positive rewards to incentivize them to continue their excellent behavior.  Carrie´s range of activities in her classroom is another one of her teaching strengths. Because Carrie has learned a foreign language herself (Czech), she understands the importance of varying activities in a 45-minute lesson. She regularly met with parents in order to discuss how families may best support their children's progress in English. Carrie genuinely cared about her students' success.
Kate Powers, SCIS Vice Principal for English Studies


 
Jsme velice rádi, že na naší škole učí tak výborná učitelka jako Carrie Brown. Carrie věří, že komunikace je jednou z nejzákladnějších mezilidských dovedností. Vždy se snaží nalézt silnou stránku jednotlivých žáků a pak přizpůsobuje svůj styl výuky jejich preferovaným učebním stylům - využívá poslech, mluvený dialog, dokonce poskytuje příležitost i pro pohybové aktivity. Její hodiny jsou dobře strukturované a plánované, styl výuky je prostě vynikající.

We are exceptionally lucky to have employed a professional like Ms. Carrie Brown. She believes communication is one of the most fundamental interpersonal skills. She is passionate about finding strengths in each individual and tailoring instruction to their preferred learning styles - using listening, dialogue, visuals, and even providing the opportunity for movement in her well-structured lessons. Carrie's lesson planning and delivery were simply excellent.
Jitka Stiles, SCIS PrincipalCarrie používá progresivní výukové metody, které motivují studenty naučit se anglicky a angličtinu aktivně používat v našem stále více globalizovaném světě. Carrie je vynikající odborník a nás velmi těší, že učí právě na naší škole.

Carrie uses progressive teaching methods which motivate students to acquire and use English actively in our ever-increasingly globalized world. Carrie is an obviously an expert in teaching English and it is very gratifying to have her as a member of our staff.
Ron Stiles, SCIS Director

----------------------------------------------------------------------

Učitelka a zároveň zástupkyně pro anglická studia Kate Powers získala v roce 2013 ocenění Nejlepší učitel anglického jazyka / SCIS Teacher and Vice Principal Kate Powers received the Best Teacher of English Award in 2013


Hodiny angličtiny Kate jsou opravdu dynamické, interaktivní a velice zajímavé. Naplňuje vysoká očekávání a zároveň bere zřetel na individuální potřeby jednotlivých žáků. V jejích hodinách jsem byl vždy svědkem jasně zavedených postupů a velké zainteresovanosti žáků. Děti její hodiny milují – její pozitivní a respektující chování se u nich setkává s velkým úspěchem. Podle mého názoru, je Kate jako učitelka angličtiny naprosto výjimečná.

Kate’s lessons are truly dynamic, interactive, and interesting for herself and her students. She maintains high expectations while differentiating instruction to meet individual needs. Every time I observe a lesson of hers, it is exceptional to see how clear the order and use of routines has been established and how engaged her students are in the lesson. The children love her lessons and are very well behaved under Kate’s positive and respectful interaction and reinforcement systems. Basically Kate is a one of a kind, exceptional teacher of English. Ron Stiles, SCIS Director


Kate je naší nejlepší anglickou paní učitelkou. Je velmi oblíbená u dětí, je přátelská, spravedlivá, a zároveň si dokáže při své výuce udržet kázeň ve třídě. Její hodiny jsou velmi dynamické, plné pozitivní energie. Kate učí mimo jiné i zábavnou formou hry a taková výuka naše děti velmi baví. Při výuce používá také moderní výukové metody, výpočetní techniku, různé internetové zdroje, je připravena poznávat nové a zároveň se stále učit od dalších našich zahraničních či českých kolegů. Naše bilingvní škola je náročná na propojení dvou kurikul, úzkou kooperaci mezi českým a anglickým kolektivem, a právě Kate tuto úlohu zvládá perfektně a pomáhá svým profesionálním a lidským přístupem podporovat náš originální styl výuky.

Kate is our best English teacher. She is very popular among the children at Sunny Canadian International School. She is friendly, fair, and she is able to maintain discipline in her class. Her lessons are very dynamic and full of positive energy. Kate teaches by playing different games and our children like this a lot. She also uses modern teaching methods, computer technology, various Internet sources, and she is ready to learn new things from her English speaking and Czech colleagues; our bilingual school has the difficult task of linking two curricula and this requires close cooperation between the Czech and the English staff. Kate manages this task perfectly, helping with her professional and human approach to support our original style of teaching.
Jitka Stiles, SCIC Principal


----------------------------------------------------------------------

Moc děkuji za možnost prohlídky školky se synem i za doplňující materiály. Kamarádky z Blue Bannies byly úžasné! Nechaly syna zařadit se do kolektivu, strávili jsme u Vás celé dopoledne, a dokonce jsme dostali i oběd (na recepci jsem ho chtěla zaplatit, ale nakonec byl na účet podniku) :) Synovi se ve školce líbilo, několikrát si ověřoval, že maminka bude v práci a přijde až po obědě...Vaše školka je naprosto špičková, nejlepší, jakou jsem viděla. Pokud by to bylo možné, ráda bych k vám syna od ledna zapsala.
Maminka chlapce z Blue Bannies, listopad 2016  

Thank you so much for the opportunity to tour Sunny Canadian International School's Kindergarten with my son. Our friends in Blue Bunnies are all amazing! The Blue Bunnies team welcomed my son, and we spent the entire morning with them. My son really liked your kindergarten, so much that he was quickly prepared to stay without me! Your school is absolutely amazing, the best I've seen. I would like to enroll my son in January 2017.
Mother of boy in Blue Bunnies, November 2016

 
----------------------------------------------------------------------

Moc děkujeme za milé přijetí na Vaší úžasné škole. Návštěva u Vás byla pro všechny zúčastněné velkým přínosem. Nejen dětem se moc líbilo :-) Velice jsme ocenili Váš přátelský, otevřený přístup, cenné informace, možnost aktivně se podílet při hodinách. Rovněž beseda o Kanadě a závěrečná sladká tečka neměly opravdu chybu.
Hodnocení stráveného dopoledne v rámci programu „Canada Days“
Mgr. Šárka Kaňkovská, Metodik SPJ, ZŠ Zruč nad Sázavou, Listopad 2016


Thank you very much for the warm welcome to your wonderful school. My visit was a great benefit for all involved, not just the children! We appreciated wholeheartedly the friendly and open-access opportunity to participate actively in class. Also, the presentation about Canada and sweet pancakes after were absolutely delectable!
Feedback on Morning Programme „Canada Days“
Mgr. Šárka Kaňkovská, Metodik SPJ, ZŠ Zruč nad Sázavou, November 2016

 
----------------------------------------------------------------------

Vážená paní profesorko,

ráda bych Vám osobně, Vašim kolegům a všem Vašim studentům jménem  herců Studentského divadla poděkovala za včerejší návštěvu našeho Lakomce v Divadle U Hasičů.   Moji studenti si s chutí zahráli ,chválili  publikum - a právem -   bylo  skvělé.  / Poděkování i do kuchyně !!!/      Přeji krásné předvánoční dny a kouzelné Vánoce.
Za Studentské Divadlo, prof. Václavková, listopad 2016

Dear Professor,

On behalf of all actors at the Students' Theater, I would like to thank you, your colleagues, and all of your students, for your visit yesterday to our performance of Lakomec at Theater U Hasičů. My students played with gusto. They are to be commended: It was amazing. A big thanks also to the kitchen! I wish you amazing Christmas days and a magic Christmas.
Representative of Student´s Theatre Club, prof. Václavková, November 2016

 
----------------------------------------------------------------------

Vážená paní ředitelko,  

rádi bychom poděkovali celému týmu Sunny Canadian International School za obětavé pracovní nasazení přinášející kvalitní výuku v krásném a přátelském prostředí.  Dcera chodí do 6.třídy, pochvaluje si všechny své učitele, jak umí látku vysvětlit, jsou milí, ochotní a podporující týmovou práci. Těší nás nejen výuka ale i parta dětí.Teambuildingový výjezd na začátku září určitě podpořil stmelení nového kolektivu. Děkujeme třídním učitelům i paní psycholožce za to, jak se i o víkendu ve dne v noci dětem věnovali. Oceňujeme přerozdělení loňských 5.tříd a Vaši odvahu dělat v zájmu dětí i ráznější změny, citlivě a diskrétně. Je vidět jak moc Vám záleží na tom, aby bylo dětem ve škole dobře, měly bezpečné a podnětné zázemí k naplňování svého potenciálu, posílení vlastní identity a smyslu pro zodpovědnost.  Obdivujeme kolik akcí navíc zvládáte organizovat a jak dětem výuku zpestřovat. Dcera byla nadšená z Děvčátka z hor, z Projektu dobrovolnictví, z Halloweenské party, teď se těší na Filmovou noc i do Drážďan. Sunny Canadian je pro ni školou snů! Děkujeme, moc si Vaší práce a Vašeho srdce za ní vážíme!  
Rodiče Amadey z šesté třídy, listopad 2016   

Dear Mrs. Director,

We would like to thank the whole team at Sunny Canadian International School for their selfless dedication to delivering a quality education in a beautiful and friendly environment. Our daughter attends grade 6, and she relishes the expertise of all of her teachers. Her teachers are kind, caring, and supportive of teamwork. We were pleased to see a group of children go on a team-building trip at the beginning of September, an event that certainly solidified the group as a team.

We thank all teachers and the school psychologist, Mgr. Tereza Slunečková, for the special care they give to all of Sunny Canadian‘s children. We appreciate the redistribution of last year's fifth-grade class and your courage to do so in the interests of the students, and many other decisive changes executed with sensitivity and discretion.

It is clear how much Sunny Canadian cares about how children feel while at school, providing a safe and stimulating background for the kids to fulfill their potential, and strengthening their identity and sense of responsibility.

We admire how Sunny Canadian manages to organize extra activities and teachable moments for all students. Our daughter was thrilled to participate in the „Little girls from the mountains“ event, as well as volunteering for a school project and a school Halloween party. Now she is looking forward to the Film Night and Dresden. Sunny Canadian is dream school for her! Thank you very much to Sunny Canadian International School for the work and heart.  We appreciate it!
Amadey´s parents, Grade 6, November 2016

----------------------------------------------------------------------

Halloween patří mezi naše oblíbené svátky,  proto jsme byli nadšení a zvědaví zároveň na Halloween v Sunny Canadian. Musím přiznat, že předčil naše očekávání. Celý večer byl velmi profesionálně připravený a skvěle zorganizovaný. Podle našich kluků prostě nejlepší Halloween! Kluci úžasem zapomněli mluvit při představení Transformers, sázeli se, který z učitelů je v jaké masce,  moc si užívali jednotlivých disciplín a nemohli se nabažit dortového robota. Ještě ráno jsme smývali namalované roboty na tvářích a kostlivce z čistítek do uší jsme museli zarámovat a pověsit v pokoji. Velké díky celému teamu Sunny Canadian za úžasný večer plný soutěží, zábavy a strašidel!
Maminka Matthewa z druhé třídy, říjen 2016  

Living abroad, Halloween has always been synonymous with trick or treating for our kids. We were excited to learn of Halloween celebrations at Sunny Canadian, although we weren't sure what to expect. In summary, the school hit it out of the park especially in the eyes of the toughest critics. Our boys thought this was the best Halloween they have had.  They especially loved the Transformers show, guessing who from the teachers was behind each mask. They also enjoyed all the games as well as the robot cake. Face paintings stayed on until the next day and the skeleton ornaments remain on display in the bedroom. By this, we'd like to thank Sunny Canadian for a great event that was fun for both the kids as well as their parents.
Matthew´s mom, Grade 2, October 2016


----------------------------------------------------------------------

Děkujeme všem v SCIS za umožnění účasti na Vaší úžasné oslavě Halloweenu. Můj manžel, 5-ti letý syn i já jsme očekávali obvyklou "trick-or-treat" party, ale byli jsme doslova unešeni tím, co jsme viděli. Pro studenty bylo připraveno takové množství zajimavých aktivit, že se všechny nedaly ani stihnout! Bylo zřejmé, že Vaše vedení, učitelé, studenti i jejich rodiče vynaložili mnoho úsilí při plánování této akce se zaměřením na výchovný a zábavný charakter všech programů. Důraz byl kladen na i ty nejmenší detaily, které byly důkladně propracovány, aby mohly zaujmout i ty nejmenší účastníky. Představení transformatorů mělo obrovský úspěch, a LEGO roboti, vyřezávání robodýní, robo disco, robotí bludiště, vyrábění robotů a další, byli pro našeho syna nejen zábavné ale zároveň i velmi poučné. Všichni učitelé, zaměstnanci i studenti byli mimořádně vstřícní a bylo zřejmé, že si všichni oslavu opravdu užívají. Jsme moc rádi, že jsme se mohli zúčastnit Vaší velkolepé oslavy Halloweenu, kterou považujeme za součást úspěšného vzdělávacího programu Vašich žáků a doufáme, že se brzy staneme součástí SCIS komunity.
Maminka budoucího prvňáčka, říjen 2016  

Thank you everyone at SCIS for inviting us to your wonderful Halloween celebration. My husband, 5 year old son and I were expecting a typical "trick-or-treat" dress-up party but were blown away with what we saw. There were so many activities to do that with our best efforts we couldn't do all of them! It was clear that management, teachers, students and their parents put in a lot of effort to plan this event with focus in mind on both educational and entertainment aspect of all the programs. There was emphasis on even the smallest details which were carefully designed to engage even the youngest participants. The transformers act was a big success, the LEGO robots, carving of pumpkin robots, robot disco, robot maze, robot crafts and many more were not only entertaining but also educational for our son. The students, teachers and staff made us feel very comfortable and welcome, and everyone enjoyed themselves. We are glad we could participate in this amazing Halloween celebration, which we consider a part of a successful educational program for your students, and hope to soon be part of the SCIS community.
Mom of Future First-Grader, October 2016


----------------------------------------------------------------------

Chtěla bych Jitce Hoškové a celému týmu SCIS poděkovat za úžasnou Halloweenskou party. Úvodní show robotů v nadživotní velikosti byla pro děti velkým zážitkem. Moc se mi líbilo taneční vystoupení dívek ze 6.třídy.

Podzimní halloweenská dekorace celé školy byla úchvatná, občerstvení vynikající a tématické od všudepřítomných želé pavouků, sýrů, špízů, salátů, koláčů až po obrovského dortového robota. Stejně tak hojná a různorodá byla i nabídka zábavných aktivit po celé škole. Děti i rodiče si užívali  vyřezávání dýní, krmení robotů, pokusy v laboratoři, vyrábění šperků, koulení se v obrovských nafukovacích balónech po tělocvičně atd. Můj velký obdiv patří všem učitelům a zaměstnancům školy. Všichni přítomní se dětem naplno věnovali do pozdních večerních hodin v halloweenských převlecích, se zápalem pro věc a s úsměvem na tváři. Doufám že jste si během podzimních prázdnin odpočinuli a budu se těšit na další vydařenou školní akci. 
Maminka žáka 1.supně, listopad 2016

I would like to thank Jitka Hošková and the SCIS team for an amazing Halloween party. The opening show with giant robots was a great experience for children. And I liked the dance performance by girls from the sixth-grade class. The autumn and Halloween decorations throughout the school were amazing. Refreshments were tasty and thematic, from jelly spiders, cheeses, pastries, salad, and cakes to a massive robot cake. Equally abundant and diverse were the activities. Children and parents enjoyed carving pumpkins, feeding robots, experiments in the laboratory, making jewelry, and spooky mazes and obstacle courses in the gym. My admiration goes to all teachers and employees of Sunny Canadian. They all presented devotion to their students into late evening hours, wearing halloween masks, and with smiles on their faces. I hope that everyone relaxes on their autumn holidays. And I am looking forward to the next succesful event! 
Mom of the 1st grader, November 2016

 
----------------------------------------------------------------------

"Smekám" - před dětmi, před učiteli, před vedením školy.
Very impressed with the respectful behavior between students, teachers, and school management.

Absolutně neporovnatelně vyšší úroveň anglického jazyka.
Absolutely incomparable level of English among Sunny Canadian students compared to those in state schools.

Jedna paní učitelka z jiné ZŠ je s námi v kontaktu během posledních cca 4 - 5 let, vidí neustálý pozitivní pokrok/směřování školy.
A teacher who has observed Sunny Canadian International School for the past 4 years has seen unbelievably positive changes.

Bezprostřednost dětí v komunikaci, rychlé správné rekace, přirozenost.
Students speak naturally, easily, and in a relaxed manner; responses are quick and still accurate; no "mental block" from nervousness.

Velké množství témat zvládnutých za jednu vyučovací hodinu, a přitom maximální soustředěnost.
One class lesson can cover a huge amount of themes, yet students are engaged and focused.

Mnoho učitelů by se rádo vrátilo ještě jednou s dalšími kolegy a s žáky - 9. třídy Jílové, Zruč nad Sázavou (listopad, prosinec).
Many teachers would like to return and bring more of their colleagues and students. Grade 9 from Jilove Elementary School will come for Canadian Days (November or December), ES Zruč nad Sazavou.
Mgr. Ivana Stará, Mgr. Markéta Jelínková, Mgr. Šárka Kaňkovská, I. Základní škola Zruč nad Sázavou, prosinec / December 2016

----------------------------------------------------------------------

Jsme velice poctěni, že můžeme i nadále spolupracovat se Sunny Canadian International School. Všichni ve škole byli velice přátelští a vstřícní – od učitelů přes asistentku ředitele až po zaměstnance kuchyně. Vedení i ostatní zaměstnanci školy se postarali o to, aby se naše studentky cítily skutečně vítány a aby měly k dispozici všechno, co potřebovaly ke zdařilé výuce. SCIS je skvělá škola a my jsme opravdu moc rádi, že můžeme naše studenty posílat na praxi právě sem. Naše studentky zde získaly mnoho nových zkušeností a spoustu se toho naučily nejen od učitelek N. Tafreshian, L. Barta a jiných, ale i od dětí samotných. Těšíme se, že naši spolupráci budeme i nadále prohlubovat – máme totiž společný cíl a tím je vychovávat ze všech našich studentů vzdělané, otevřené a globálně smýšlející lidi.
Eileen Heddy, koordinátorka mezinárodního programu učitelství na základní škole, Vysoká škola New Jersey

We feel honored to be able to continue our partnership with SCIS.  Everyone at Sunny Canadian is so very welcoming -from the cooperating teachers to the Director’s Assistant to the cafeteria staff. The faculty and staff work hard to make sure our students feel welcome and have all of the resources they need to be successful.  SCIS is such a wonderful place and we are so lucky to be able to send our students there for part of their student teaching semester. The students are having an excellent experience and learning so much from Ms. Tafreshian, Ms. Barta, the rest of the staff and, of course, the children.  We look forward to working with SCIS for many years as we both strive to provide an exemplary, globally minded education for all of our students. 
Eileen Heddy, Coordinator Global Student Teaching Program Elementary and EC Education Dept., College of New Jersey 

----------------------------------------------------------------------

Krásný večer, ráda bych Vám moc poděkovala za překrásný zážitek, na který děti zřejmě nikdy nezapomenou! Kristýnka odlétala jen s malou dušičkou a vrátila se neuvěřitelně nadšená, šťastná a plná krásných dojmů. Děkuji moc za ni i za sebe!
Maminka Kristýnky z 5. A, květen 2016

I would like to thank you very much for the wonderful experience (of the Grade 5 spring trip to London) that children will never forget! Kristýnka left Prague with a small soul, but she returned unbelievably excited, happy and full of beautiful experiences. Thank you so much, on behalf of both Kristyna and myself!
Mother of Christina from A Grade, May 2016


----------------------------------------------------------------------

Jen jsem Vám chtěl říct velké děkuji. Byl to opravdu velký úspěch. Myslím, že to byla určitě nejlepší návštěva dosud. Všichni byli strašně milí a ochotní. Vaši studenti se chovali velice zdvořile a skvěle komunikovali v angličtině. Jejich jazyková úroveň je opravdu na skvělé úrovni. Bylo nám skutečným potěšením přivítat vás všechny. Doufám, že i pro Vás to byl příjemný výlet a přejeme Vám všem šťastnou cestu zpět. Jsem si jistý, že zůstaneme v kontaktu a budeme si posílat dopisy, fotografie apod. Už teď se těšíme na příští rok! S pozdravem.
Jo Roberts, učitel na Ivy Cimneys School v Eppingu, květen 2016

I just wanted to say a big thank you to you, the other members of staff and your wonderful students for making the [visit to Ivy Chimneys School] such a success.  I think it was definitely the best visit yet - certainly in terms of the interaction between the two groups. Everyone at school commented positively on the way that your students conducted themselves - they were so polite, and so confident also in their English. They are a real credit to you and put our language skills to shame! It was a real delight to welcome you all for the day. I hope you had an enjoyable visit this morning, and wish you all a good journey back. I'm sure Andy will be in touch soon with some more penpal letters, photos etc. Looking forward to next year! (And as you said it would be super to encourage more hosting amongst our parents as this certainly seemed to enhance this year's visit) Best wishes.
Jo Roberts, teacher at Ivy Chimneys School in Epping, May 2016

--------------------------------------------------

Dobrý den Kate, já a můj muž bychom Vám chtěli poděkovat za organizaci výletu do Londýna. Vždy jsme se tam chtěli podívat. Sofia si výlet užila a vzpomínky na něj jí zůstanou už napořád. Do budoucna Vám přejeme mnoho dalších úspěchů.
Rodiče žákyně Sofie Turkiny 5. B, květen 2016

My husband and I would like  to say thank you very much for the excellent organization of the London trip. It’s always been our dream to go to London. Sofia really enjoyed the trip and will never forget it! We wish you future successes and all the best!
Parents of Sofia Turkina from 5B Grade, May 2016

-----------------------------------------------------

Dobrý den paní ředitelko, dovolte mi, abych Vám sdělila mé příjemné pocity a dojmy, které souvisí s jarním pobytem v Lovětíně. Naše dcerka Teuška z OT si pobyt moc užila, vrátila se plná zážitků a nadšená, prý by jela okamžitě znovu. Chtěla bych moc poděkovat za péči paní učitelce Janě Kaliánové, která byla s Teuškou a dalšími dětmi na pokoji a podle slov Teušky se pani učitelka spolu s Timem moc hezky o všechny děti během pobytu starali. Když včera ráno vstala, řekla, že je vděčná za Janu a za Tima, myslím, že to nepotřebuje další komentář. Přeji krásný den.
Maminka Tei Vršinské, budoucí prvňačky, květen 2016

Allow me to express my positive experiences from the spring trip in Lovětín. Our daughter Teuška of Orange Tigers really enjoyed it. She returned excited and full of stories – she would go back immediately! Thanks to the caring teacher Mrs Jana Kaliánová, who was in the same room with Tea. Tim was also great with all children throughout the week. When Tea woke up the morning after she returned, the first thing she said that she is grateful for Jana and Tim. That speaks for itself!
Mother of Tea, Future First-Grader, May 2016

--------------------------------------------------

Studenti na Sunny Canadian International School, konkrétně současná 8. třída jsou vzdělaní, slušně vychovaní a inteligentní jedinci, které jsem měla tu čest potkat.  Jako studentka na Universitě Berkeley v Kalifornii, jsem byla návštěvou SCIS nadšená. Učební osnovy, studenti, schopnost a zařízení předčili má očekávání, netušila jsem, co mohu čekat od návštěvy dvojjazyčné školy na okraji Prahy. Během naší návštěvy jsme dostali příležitost zapojit se do práce spolu se studenty 8. třídy, a dozvědět se něco více o základních otázkách týkajících se jejich života a kultury v České republice stejně jako o sounáležitosti a multikulturalismu v České republice. Studenti ze SCIS s námi skvěle komunikovali v angličtině, i když to není jejich mateřský jazyk. Po této návštěvě jsem litovala, že mi nikdy rodiče neobstarali dvojjazyčnou výuku, když jsem byla mladší. Určitě bych Sunny Canadian International School chtěla poděkovat za to, že jsem mohla vidět co může nabídnout svým studentům a jejich rodinám a dozvědět se více o úžasném vzdělání na této škole. Ještě jednou vám všem děkuji za pohostinost ve vaší škole.
Katherine Russell, studentka Berkeley, květen 2016

The students at The Sunny Canadian International School, specifically Kate Powers's 8th graders, are some of the most well-educated, articulate, and open-minded children that I have ever spoken to. As a senior at the University of California Berkeley, I left my visit so impressed by all of the students. The curriculum, the students, the faculty, and the facility all exceeded my expectations when told we were going to visit a bilingual school in the suburbs of Prague. During our visit, we were given the opportunity to engage one-on-one with some 8th grade students, asking them basic questions about their lives and culture in the Czech Republic, as well as deep questions about belonging and multiculturalism in the Czech Republic. My student answered all of the questions very intelligently and open-mindedly in perfect English, a language that is not his mother tongue. After my visit, I definitely called my mom and asked her why she never put me in an intensive foreign language course when I was young, because it would have been so useful!! The Sunny Canadian International School is definitely to thank for that, and I am so happy that I was able to see and learn more about the amazing education this school has to offer its students and families. Thank you again for hosting us!
Katherine Russell, Berkeley Student, May 2016

------------------------------------------------------

Kate Powers nás vítala už od vchodu do Sunny Canadian International School a s vřelým úsměvem. Už jsme se nemohli dočkat, až se potkáme s místními studenty, kteří se zde učí angličtinu jako svůj druhý jazyk. Následovala prohlídka celé školy, včetně prohlídky jednotlivých učeben a svačinka. Poté jsme byli pozváni do 8. třídy. To bylo velmi naučné, viděli jsme bystré studenty, kteří se zajímali o aktuální témata, nejen v České republice, ale třeba i v Americe. Konverzovali jsme, vyměňovali jsme si názory na nejrůznější témata (menšinová problematika, politika, náboženství, kultura apod.). Byla to pro mě úžasná zkušenost, které mě inspirovala. Návštěva ve SCIS byla nejlepší částí celého výletu do Prahy a ráda bych se v budoucnu vrátila.
Jasmin Sadeghani, student, květen 2016

Walking towards the Sunny Canadian International School, Kate Powers waved at us from afar, and gave us the most warm and welcoming smile. Excitement filled the air and we all couldn't wait to meet the students who are learning English as their second language. After getting a tour of the classrooms, and having a little snack time, we were invited into an English class of eighth graders. It fascinated me to see how intelligent the students were on current topics and trends-- in not only the Czech Republic, but also America. We were able to speak one on one with a student and exchange our opinions about minorities, politics, religious beliefs, and even pop culture! It was altogether a magnificent experience and inspired me to look into pursuing a career in teaching. I must add that my visit to Sunny Canadian was my favorite part of being in Prague, and I would love to return  in the near future!
Jasmine Sadeghani, student, May 2016

----------------------------------------------------

Milé paní učitelky, dnešní pasování na čtenáře bylo opravdu nápadité a dokonale zorganizované. Chtěli bychom Vám ještě jednou poděkovat za energii a čas, které jste do této akce vložily. Děkujeme též za úžasný výběr knih. Kaia nadšeně přečetla už polovinu své knihy. Je opravdu moc pěkná.
Maminka prvňačky, duben 2016

Lovely teachers, today's readers’ celebration was incredibly imaginative and perfectly organized. We would like to once again thank you for the time and energy you put into this event. Thank you also for the amazing selection of books. Kaia has already enthusiastically read half of her book. It's beautiful.
Mom from 1B Grade, April 2016

-----------------------------------------------

„Sunny Canadian International School je celkově hodnocena jako nadprůměrná. Výsledky vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům mají výbornou úroveň. Zásadními klady SCIS jsou úspěšná realizace koncepce dvojjazyčné školy, kvalitní prostorové zázemí a podnětné prostředí pro vzdělávání žáků, individuální přístup, rozvoj komunikativních dovedností v českém i anglickém jazyce, systematická péče o začínající a nové učitele, vzdělávání učitelů v zahraničí a podpora jejich mobility, rozmanitost metod ověřování vzdělávacích výsledků žáků, příkladná spolupráce školy s českými a zahraničními subjekty a kvalitní diferenciace výuky jak pro žáky nadané či dokonce mimořádně nadané, tak pro žáky se SVP.“
Inspekční zpráva České školní inspekce ze dne 28. 6. 2016

"Sunny Canadian International School is evaluated as excellent. The results of education in relation to educational programs have an excellent level. The fundamental positives are the successful implementation of the concept of bilingual school, quality equipment background and stimulating environment for pupils, individual approach, communicative skills in both Czech and English language, systematic care of new teachers, possibilities of teacher ´s education abroad and support of their mobility, a huge diversity of methods of verifying educational achievements of pupils, a perfect cooperation with Czech and foreign schools and quality differentiation of education for gifted or even exceptionally talented students as well as students with specific learning disorders."
Czech School Inspection Report from 28 June 2016

------------------------------------------------------------

Chtěla bych poděkovat rodičům, dětem, učitelům i týmu Activities (p. Šárce Matulové, p. Jitce Hoškové) za přání, dárečky a skvělou organizaci a atmosféru na oslavě narozenin Vandy. Moc si to užila a děkuje všem za dárky a účast. Kdo nemohl dorazit, bude mít ve třídě knížku pohádek od Hanse Christiana Andersena, kterou děti našly při honbě za pokladem.
Maminka Vandy (1. stupeň ZŠ), duben 2016

I would like to thank to parents, children, teachers and especially to Activities team (S. Matuluvá and J. Hosková) for cards, gifts,an excellent organization and atmosphere at Vanda´s birthday party. Vanda enjoyed it very much, thanks everyone for gifts and participation. All children will have their book of fairy tales by Hans Christian Andersen which they found in the treasure hunt.
Mother of Vanda (Stage 1, ES), April 2016

------------------------------------------------------------

Dobrý den,prosím poděkujte za velmi pěknou práci Terezce Novotné. Moji vnučku si získala okamžitě a nás také. Svojí láskyplnou a starostlivou péčí vede Natálku k rozvíjení a upevňování vědomostí, dovedností a návyků. Dnes je  posun krásně vidět. Mám z toho velkou radost a Natálka také. Svoje místo má ve vzdělávání naší Natálky i Tony Tucker. Pokud jsem Natálku dobře pochopila, učí děti písničky a rozvíjí matematické dovednosti. Natálce pak přeji, aby ve svém životě.
Pyšná babička, duben 2016  

We would like to extend a big thanks to Terezka Novotná. My granddaughter has shown immediate improvement, and it’s visible to us. The loving care shown by Terezka has led to Natalka’s development of knowledge, skills and good habits. It has been fantastic to see such a shift. Our thanks for Natalka’s education extends to Tony Tucker as well. He teaches the children songs and develops their math skills. I would love to have more people like these in my child's life.
Proud grandmother, April 2016

------------------------------------------------------------

Milá p. Hošková, i my mnohokrát děkujeme, protože Vaše děti byly fantastické a věřte, ne vždy se setkáváme s tak nadšenými a kultivovanými soutěžícími i diváky. Byl to fantastický zážitek i pro nás. Moc je od nás pozdravte a ještě jednou gratulujeme k vítěznému tažení.
Eva Hadwigerová, asistentka produkce, Březen 2016

Dear Mrs. Hošková, we would also like to thank you very much. Your children were fantastic and believe me, we do not always meet such enthusiastic and cultured competitors and spectators. It was a wonderful experience for us. Say hello to you students for all of here at Sunny Canadian and congratulate them on their winning performance.
Eva Hadwigerová, production assistant, March 2016

-----------------------------------------------------------

Dobrý den paní učitelko Štastná, ráda bych Vám poděkovala za podporu Aničky ve školní recitační soutěži. Máme velkou radost z jejího umístění. Sama si také uvědomila, že snaha a práce může přinášet dobré výsledky. Je to pro nás výborná motivace. Děkuji!
Maminka Aničky (1. B.), Březen 2016

Dear Mrs. Štastná,  I would like to thank you for your support of Anička in regards to her school recitation competition. We are very excited about her results and we believe that she realized that hard work and effort canbringgood results. It gives usall inspiration and motivation. Thank you!
Mother of Anička (1.B), March 2016

-----------------------------------------------------------

Vážená paní ředitelko, srdečně gratulujeme celému týmu SCIS k obrovskému úspěchu v soutěži "Bludiště". Je úžasné, že jste vyhráli všechna tři kola! Je to nepochybně velký úspěch pro školu a naše žáky. Obdiv patří všem zúčastněným . Všem ještě jednou srdečně gratulujeme  a děkujeme pedagogickému dozoru, jmenovitě Mgr. Hoškové, Mgr. Powers, Mgr. Skalovi a paní Matulové  za hladký průběh celé akce.
Rodiče žáka (8. A), březen 2016

Dear Director, we would like to congratulate the whole SCIS teamfor its great successin the "Bludiště" TV competition. It is so exciting that we won all three tasks!  It was agreat achievementfor the school and for our students. A special thanks to all those who participated as well as  to the pedagogical team, represented by Mgr. Hošková, Mgr. Powers, Mgr. Skala a Mrs. Matulová,  for helping the event run smoothly.
Parents of ES pupil ( 8. A), March 2016

------------------------------------------------------------

Chtěl bych Vám moc poděkovat za jazykový a lyžařský zájezd do Francie. Naše dcera přijela naprosto nadšená. Je mi jasné, že zorganizovat takový zájezd dá poměrně velké úsilí a uřídit to celé také. Dcera už se ptala na příští rok :-) Ještě jednou bych chtěl moc poděkovat všem, kteří to dali dohromady i všem, kteří se zájezdu účastnili (panu řediteli Ronovi, paní učitelce Svátkové a dalším). Vážím si toho!
Rodič studentky ze 7. B, leden 2016

I would like to thank you for language and ski trip to France. Our daughter arrived absolutely thrilled. I can imagine that to organize and manage such trip represents quite lot effort and time. My daughter has already asked for next year :-) Once again I would like to thank all those who put it together and all those who participated on the tour (Misa Kasparova, Natalie Mancini, Ron Stiles, Bara Svátková and Clive Allen). I appreciate it!
Parent of  a Grade 7B student, January 2016

------------------------------------------------------------

Chtěl bych se s Vámi podělit o pozitivní zpětnou vazbu k učitelům Timu Dayovi a Janě Kaliánové (učitelé třidy Orange Tigers). Jako rodič pravidelně navštěvuji MŠ SCIS od roku 2013. Během tohoto času naše dcera Nela prošla třídami Yellow Ducks, Green Frogs a nyní navštěvuje právě Orange Tigers.Tuto třidu hodnotím jako nejlepší. Český i anglický program je veden na vysoce profesionální úrovni, a to ve své formě, obsahu i ve spojení s klidným, příjemným prostředím. Nela se každý den těší do školky a její vývoj za poslední dobu je velmi zřetelný.Jako rodiče, kteří nejsou jen klienty, ale i partnery školy, rozumíme dobře tomu, že výchova je hlavně záležitostí rodičů, ale škola nebo školka je zásadním partnerem pro podporu jejich snahy. Spolupráce školky s rodiči je v případě Orange Tigers velkým úspěchem, výsledky jsou hmatatelné a velmi konkrétní.Jsem přesvědčen o tom, že každá instituce stojí především na lidech, a chtěl bych říci, že Tim Day a Jana Kaliánová jsou nade všechnu pochybnost skvělí, kompetentní profesionálové. A mimo jiné také úžasní lidé.Skvělá zkušenost s Orange Tigers pro nás byla důležitá indicie pro zvážení Neliny budoucnosti ve SCIS. Proto se Nela zúčastní zápisu do prvních tříd pro školní rok 2016 -2017 ve SCIS.Nela se těší na docházku do základní školy a my jako rodiče věříme, že naše rozhodnutí pro pokračování jejího studia ve SCIS bylo to nejlepší.
Otec Nely, Orange Tigers, leden 2016

I would like to share with you some positive feedback regarding Tim Day and Jana Kalianova (Orange Tigers teachers).As a parent I regularly visited SCIS KG since 2013. During that time our daughter, Nela, [has] moved from YELOW DUCKS to GREEN FROGS and finally to ORANGE TIGERS.The current status is by far the best my daughter has experienced at SCIS KG so far. Both, the English as well as the Czech program, are led with high levels of professionalism in form, content and in combination with the right, warm and friendly environment. Nela is looking forward to school every single morning and her latest progress is visible.As parents who are not just clients, but partners, we understand that education is mainly a parental responsibility but school is crucial to support in this effort. The family-school/school-family collaboration at SCIS in the Orange Tigers class is an enormous success and the results are tangible and concrete.  I strongly believe that each institution mainly depends on people and I would like to express that Tim Day as well as Jana Kalianova are great, highly competent and without any doubt, right professionals. Last, but not least, they are truly nice people.The positive experience in the Orange Tigers class was an important indication for our decision about Nela´s future. Therefore, we come together with Nela on Sunday, the January 17, for her Registration/Enrolment 2016 at SCIS. Nela is looking forward to continue in your grammar school. Hoping to continue with her studies in SCIS is the best decision, we, as the parents, can do.
Father of Nela, Orange Tigers, January 2016

------------------------------------------------------------

Jménem College of New Jersey bych chtěl poděkovat Vám, paní Jitce Stiles, paní Vanje Radotic a panu Marku Busseymu, celé škole, zaměstnancům i studentům za vytvoření příjemné a produktivní atmosféry při mé poslední návštěvě Prahy a Sunny Canadian International School. Díky vaší ochotě přivítat na své škole naše studenty pedagogiky na část podzimního semestru 2015 dostali naši studenti jedinečnou příležitost a pro naši školu je velkým štěstím, že má ve vaší škole tak spolupracujícího partnera. V pondělí 2. listopadu 2015 dostanou studenti možnost sdílet své zkušenosti v rámci prezentace u kulatého stolu s těmi studenty, kteří by si přáli dokončit část jejich pedagogické praxe v programu Global Student Teaching v průběhu akademického roku 2016-2017. Předpokládám, že prezentace bude velmi pozitivní a motivující, protože SCIS je vynikající a platnou součástí programu Global Student Teaching.
Dr. Anthony E. Conte, Student Teaching Coordinator Faculty Counselor, Global Student Teaching Field-Site Supervisor The College of New Jersey School of Education, říjen 2015

On behalf of The College of New Jersey, I wish to thank you, Dr. Jitka Stiles, Ms. Vanja Radotic, Mr. Mark Bussey, the entire faculty, staff and students for making my most recent visit to Prague and the Sunny Canadian International School a most productive and pleasant one. Your willingness to host our global student teachers for a portion of their Fall 2015 semester is most appreciated -- they were given a unique opportunity  and the College is very fortunate to have in place a very collegial and collaborative relationship with the SCIS. On Monday, November 2, 2015, the students will be given the opportunity to share their experiences, in a roundtable format, with those students who have expressed a desire to complete a portion of their student teaching globally over the 2016-2017 academic year. I anticipate the presentation will be extremely positive and promote the fact that the SCIS is an outstanding global student teaching site!
Dr. Anthony E. Conte, Student Teaching Coordinator Faculty Counselor, Global Student Teaching Field-Site Supervisor The College of New Jersey School of Education, October 2015

------------------------------------------------------------------

Velice mě mrzí, že se nebudu moci zúčastnit Vaší slavnosti – u příležitosti otevírání nové školní budovy. Vážím si Vašeho pozvání a budu se těšit u jiné příležitosti na viděnou.
Mgr. Bc. Jiří Kabele, MŠMT, odd. středního a vyššího odbor. vzdělávání (srpen 2015)

I am very sorry thatI will not be able to attend your festival -on the occasion of opening a new school building. I appreciate your invitation and I look forward for another occasion.
Mgr. Bc. Jiří Kabele, The Ministry of Education, Youth and Sports, coordinator for high schools education (August 2015)

-----------------------------------------------------------

Rádi bychom Vám s manželkou chtěli poděkovat za to, jak škola mile přijali naši dceru Amelii (4. B), která k Vám ze dne na den nastoupila třetí týden v září 2015.Amelie je u Vás velmi spokojená a její třídní učitelky paní Lenku Koubkovou a Robyn Glaza si nemůže vynachválit. Naše poděkování tedy rovněž směřuje k paní Lence K. a Robyn G. Už se nemůžeme dočkat, až k Vám bude moci nastoupit i náš mladší syn Damian.Za vše Vám velmi děkujeme!
Rodiče Amélie (4. B), červen 2015

My wife and I would like to thank you [for] how pleasantly the school embraced our daughter Amelie (4. B), who attend the school from the third week in September 2015.Amelie is very happy with your school and the class teacher Mrs. Lenka Koubková and Robyn Glaza as well. Our thanks are therefore also directed to them. We look forward to when our younger son Damian also can attend the school. Thank you very much for everything!
Parents of Amélie (4. B), June 2015

------------------------------------------------------------

Vážená paní riaditeľka, vážený pan riaditeľ - dovoľte, aby sme Vám aj takto poďakovali za úžasnú prácu, ktorú robíte!!! So zatajeným dychom pozorujeme, ako v dnešnej drsnej dobe môžu byť takí skvelí ľudia, ako ste Vy dvaja. Nie je to samozrejmé, je to naopak veľká vzácnosť stretnúť niekoho, ako ste Vy. Veľmi si vážime, že sme s Kikou dostali šancu byť súčasťou tohto malého zázraku - dnes náš 19-ročný Michal skonštatoval, že by v takej škole a s takou paní učiteľkou "strihol" kľudne školu ešte raz :-). Ešte raz vďaka - sme veľkými fanúšikmi - hlavne Vašej ľudskosti, prirodzenosti a profesionality.
Rodiče Kristýnky z 1. B, červen 2015

Mrs and Mr. Director - let us thank you for the amazing work you do!!! With bated breath we observe that in today's rough times can still exist so wonderful people like you. It [is] very rare to meet someone like you. We appreciate that our daughter, Kika and us have got a chance to be part of this small miracle. Our (now 19-year-old) son, Michal, noted that in such a school with such a great teachers he would [return to study at] school again :-). Thanks again - we're your big fans - especially fans of your humanity, naturalness and professionalism.
Parents of Kristýnka (Grade 1), June 2015

---------------------------------------------------------------

Já a moje žena bychom Vám rádi poděkovali za vynikající vzdělávání a osobní rozvoj obou našich synů! Naši chlapci jsou velice hrdí na své dosažené výsledky. Přejeme Vám všem mnoho úspěchů v dalším rozvoji.
Rodiče žáků  2. a 4. třídy , červen 2015

My wife and I would like to thank you for the excellent education and personal development both of our two sons! Our boys are very proud of their achievements. We wish you all success in the further development of your unique initiative.
Parents of SCIS children (Grade 2 and 4), June 2015

--------------------------------------------------------------

Ráda bych poděkovala učitelkám ve třídě „U Dráčků“ za výbornou organizaci celého kurzu plavání. Opravdu musím říct, že výlety a další akce mají zvládnuté na jedničku. A nejen to. Paní učitelka Katka poslouchá s dětmi vážnou hudbu (s pohybem, malováním, představivostí a s porozuměním hudbě smutné, veselé apod.).Moc se mi libí Katky i Anny přístup a nápady pro práci s dětmi. Je vidět, že tato práce paní baví a to je dobře. 
Maminka Vojtěcha (U Dráčků), únor 2015

I would like to give thanks to teachers in the "U Dracku“ classroom for their excellent organization of the  swimming course. They manage trips and other events perfectly, but thats not all. Teacher Katka listens to classical music with the children (with movement, painting, imagination and understanding of sad and funny music etc.) I really like Katka‘s and Anna‘s approach and ideas for children. You can  see that the work is fun for them and that's wonderful.
Mother of Vojtech (U Dracku), February 2015

--------------------------------------------------------------

Minulý týden jsme strávili hodinu s deseti studenty Sunny Canadian International School. Vždy když vstupujeme do neznámého prostoru máme připraveno několik variant toho, co budeme dělat a pak také někde vzadu jednu variantu, která reaguje na potřeby skupiny a vytváří se "sama" na místě. A přesně to se stalo minulý čtvrtek. Holky a kluci přijali výzvu být sami k sobě upřímní, a to i přesto, že jsme se dotýkali takových témat, jako jsou role, které ve společnosti hrajeme, masky, které si nasazujeme a strachy, které zažíváme.  Těch 45 minut uteklo neuvěřitelně rychle a skoro celou dobu jsme se pohybovali v místech, kterých se většina z nás dospělých bojí. Třeba na hraně, kde se dotýkáme bolavých a zdánlivě nebezpečných pocitů. Pocitů, které v dospělosti často raději schováváme. Ale zároveň je to hrana, která nám umožní být svobodní, místo, kde se něco úžasného děje, kde praskají skořápky a rodí se něco vzácně nového. Upřímně musím říct, že jsme měli několikrát během té doby husí kůži. Díky vám za tu odvahu.
Ing. Pavel Michalik (vysokoškolský pedagog, lektor kurzu (www.stansesamsebou.cz), leden 2015

We were in SCIS last week. SCIS girls and boys took up a challenge to be honest with themselves. They talked about various topics such as the roles which they play in society and the masks that cover their true emotions, especially the fears that they are experiencing.They also discussed how they cover their painful and dangerous feelings. However, the children discovered that by being honest about their emotions and feelings, they developed a sense of freedom.This open discussion was at times very frightening for everyone involved, but the final result was  the most satisfying of all. I honestly have to say that we had goosebumps,  very often. Thank you for being so honest!
Ing. Pavel Michalik (www.stansesamsebou.cz), January 2015

------------------------------------------------------------

Vážená paní ředitelko, rádi bychom se podělili o radost z úspěšného přijímacího řízení naší dcery Aničky do 1. třídy SCIS. Plně si uvědomujeme, že za dobrým výsledkem je mnoho trpělivé práce pana učitele Tima Daye a paní učitelky Ivany Hrbkové. Jejich profesionální a lidský přístup vytváří ve třídě Orange Tigers příjemnou a veselou atmosféru, děti jsou šťastné a lépe čerpají nové vědomosti. Propojili jsme spolupráci s paní psycholožkou Terezou Slunečkovou, která nám také pomáhá se školní a domácí přípravou. Velmi si vážíme, že můžeme být součástí tak skvělého týmu - moc děkujeme.
Rodiče Aničky (Orange Tigers), leden 2015

Dear Director, we would like to share the joy of successful admission procedure of our daughter Annie for SCIS Grade 1.  We are fully aware that the good results are much patient work of a teachers Tim Day and Ivana Hrbková. Their professional and human approach makes the Orange Tigers classroom pleasant and cheerful atmosphere. Children are happy and have new knowledge. We cooperate with psychologist Teresa Slunečková. She helps us prepare for the school and homework. We highly appreciate that we can be a part of such a great team - thank you very much. 
Parents of Anna (Orange Tigers),  January 2015

------------------------------------------------------------

"Pane Branýši, chtěla bych Vám a Vašemu týmu poděkovat za chutnou českou stravu. Syn Tomáš byl týden v lednu v Sunny Canadian v 1.B (jinak žijeme v zahraničí) a vracel se ze školy s  tím, že tam máte nejlepší jídlo. Tomáš objevil kouzlo rohlíků a jahodových knedlíků, což rozhodně dlouhou dobu nejedl. Tak až budeme zase v Čechách, přijde si  znovu pochutnat. Děkuji."
Maminka Tomáše (1.B), leden 2015

Mr. Branys, I would like to say thanks to you and to your team for the tasty food at the SCIS. Our son Tomas visited SCIS for one week in January (we live abroad). Tomas told me, that at SCIS, the meals are better. He discovered the magic of criossants and strawberry dumplings. When we will back in Czech Republic, our son will come to enjoy the meals again.
Mother of Tomas (1.B), January 2015

------------------------------------------------------------

"Ráda bych vám (paní učitelky: Anna Matoušková a Katka Stejskalová) poděkovala za včerejší podvečer při setkání U Dráčků. Byla to již moje pátá vánoční besídka v Sunny Canadian a popravdě v podstatě ničím nepřekvapila – byla skvělá jako vždycky. Nicméně mám tentokrát opět i názor „zvenčí“ (takovou besídku prý ještě nikdy naše chůvička neviděla a nezažila) a to mě jen utvrzuje, že Vaše práce je perfektní a v okolí Jesenice není lepší volba mateřské školy. Moc dobře si uvědomuji, že vše je o lidech, a proto to velké díky patří především vám dvěma!!! Ještě jednou přeji krásné Vánoce a hlavně naberte během volna hodně sil, ať máte pořád tolik energie pro ty naše dětičky."
Maminka Viktorky (U Dráčků), prosinec 2014

I would like to say thanks to Mrs. Anna M. and MS. Katka S for the christmas meeting in the class "U Dráčků". It was my fifth christmas meeting in SCIS and It was not a surprise, because it was great as ever. My nanny told me, that sh has never seen better christmas meeting . Your job is perfect and your Kindergarten is the best school around the small town Jesenice. I know that it depends on people, so I would like to say thanks to the teachers again. Merry Christmas!
Mother of Viktorka (U Dracku), December 2014

-------------------------------------------------------------

"Vážená paní ředitelko, rozhodla Vám napsat a pochválit, jak i v těchto stížených podmínkách (dostavba nové budovy, pozn. administrátora)škola funguje. Nicméně jako pro každého rodiče, i pro mě je nejdůležitější, jak se ve škole líbí dětem. Proto bych Vám chtěla velmi pogratulovat k výběru paní učitelky 4.A. Kristýna je velmi ostražitá k novým lidem a má velký problém k sobě někoho dospělého pustit, ale paní učitelku si oblíbila velmi rychle. Dokonce dělá ráda i domácí úkoly, kterých je nyní docela dost. Paní učitelku Urbanovou je asi zbytečné chválit. Těžko bych Vám mohla napsat něco, co už dávno nevíte. Linda ji má moc ráda a já tím pádem taky. A Majdu odpoledně odtrhávám od Beth Hunt v Red Eagels téměř násilím. A když jí náhodou potřebuji vyzvednout po obědě musím použít veškeré své přesvědčovací dovednosti včetně babičky, která na ní doma čeká, aby souhlasila, že tedy půjde zcela výjimečně po obědě.  Možná jsou jinde také dobré školy, ale děkuji Vám, že já už je nemusím hledat."
Maminka Lindy, Magdalény a Kristýny, prosinec 2014

Dear Mrs. Director, I decided to write you and commend how as well as these heavy conditions school works. (construction of the new building). However, like for every parent, it is of the most importance, how much my children like their school. I would like to congratulate for the choice of the teacher for Grade 4. Kristýna is very alert to new people and she has a big problem with communication with adults. She grew fond of Kristýna very quickly. Linda likes Mrs. Urbanova, so me too. Majda likes her teacher too. It is dificult to convince her to go home form school. I believe that there are good schools in Prague, but I am satisfied with this school and I am happy that I do not have to look for another school.
Mother of Linda, Magdalena, Kristyna, December 2014 

--------------------------------------------------------------

"Chtěla bych moc poděkovat za účast Vašich učitelů na Mikulášské besídce – už k nám dokonce dorazily pochvaly od maminek, že se dětičkám líbilo. Ještě jednou moc děkuji za výbornou spolupráci a těším se brzy opět na další."
Ing. Edita Ligasová (Zezulková), OÚ Jesenice, prosinec 2014

I would like to thank you for your teacher's participation at St. Nicholas meeting. I received some nice letters from mothers. Children loved it. Once again, thank you very much for the excellent cooperation and we look forward to further cooperation.
Ing. Edita Ligasová (Zezulková), OÚ Jesenice, December 2014

--------------------------------------------------------------

"Nicole a Veronica absolvovaly vstup do SCIS vynikajícím způsobem. Byly nesmírně nadšené vřelým přivítáním zaměstnanci školy a měly pocit, jakoby už dávno byly součástí týmu. Nemohly své spolupracující učitele – koordinátory jejich každodenní praxe, dostatečně vynachválit. Jak paní Hunt, tak paní Anderson svým osobním přístupem zajistily to, aby se Nicole i Veronika cítily rovnocennými partnery. Plné dva měsíce si užívaly setkávání se svými studenty a velmi se jim samozřejmě také zalíbila Praha. Dvoudenní zaměstnanecký Teambuilding a týdenní přípravný týden (tzv. Welcome Week) byly pro ně zcela výjimečnou zkušeností, které významně pomohly k jejich účinnému začlenění do týmu."
Bob Bartoletti, ředitel úřadu pro Podporu vzdělávání učitelů a globální pedagogická praxe v New Jersey, říjen 2014

“Nicole and Veronica have made an excellent transition to SCIS. They have raved about how welcoming your faculty and staff have been and they already feel as though they are truly part of your staff.  They cannot say enough good things about their cooperating teachers, who have made Nicole and Veronica feel important and have treated them as colleagues. They have enjoyed meeting the students and they are enjoying Prague.  The Welcome Week staff induction and teambuilding camp were exceptional for them and it contributed to their effective transition to the school.“
Bob Bartoletti, the Director of the Office of Support for Teacher Education Programs and Global Student Teaching in New Jersey, October 2014

----------------------------------------------------------------

"Ráda bych poděkovala panu učiteli Tomášovi Hilgardovi za to, že věnoval mému synovi zvýšenou péči a pomohl nám odhalit, že s ním není něco v pořádku. Daník k vám nastoupil v loňském lednu po změně školky a velmi brzy si učitelé všimli, že se s ním něco děje. Stranil se dětí, špatně komunikoval a nechápal pokyny, které dostával. Pan učitel Tomáš se na něj více zaměřil, pozoroval jeho projevy a byl první, kdo nás upozornil, že něco není v pořádku. Po mnoha krůčcích a mnoha vyšetřeních byla diagnostikována dočasná nedoslýchavost. Ošetřující lékař velmi kladně hodnotil práci učitelů za to, že se jim přes toto omezení podařilo Daníka zapojit mezi ostatní děti. Přestože z velké části jen odezíral, naučil se tak svým způsobem komunikovat a sociálně nestrádal. I v tomto případě se potvrdilo, že o tom podstatném rozhodují zdánlivé maličkosti, které ale maličkostmi nejsou, které se často ukážou jako zásadní."
Maminka Daniela (PD), září 2014

I would like to say thanks to Mr. Thomas Hilgard. He helped us discover that our son Danik has a problem. Danik had bigger problems with communication compared to other children and also sometimes he had problems with understanding communicated badly than other children and ho didin understand very often. Our doctor discovered that he suffers from hearing insuficiency. The Doctor appreciated teacher's good job. Tomas Hilgard helped our son very much.
Mother of Daniel (PD), September 2014

---------------------------------------------------------------------

Dobrý den, ráda bych Vám poděkovala za naučný výlet do Polska. Exkurze do Osvětimi byla pro Honzu hodně silný zážitek a z Krakowa
a podzemi byl nadšený. Už jsem dlouho nezažila, že by se chtěl podělit o zážitky okamžitě po návratu.Děkujeme.
rodiče Jana Purcharta , 8.A (září 2014)

Hello, I would like to thank you for trip to Poland. It was strong experience for Honza and he liked the underground of Krakow too. He wanted to share experiences immediately when he returned. Thank you and have a nice weekend.
Parents of Jan Purchart, 8. A (září 2014)


-----------------------------------------------------------------

"Vážená paní ředitelko, stejně jako vloni využívám i nyní příležitosti blížícího se konce školního roku, abych v tomto hektickém období vyjádřila svůj velký dík a obdiv vám všem. Podařilo se vám vybudovat školu, do které se děti těší, školu ve které je přátelské a milé prostředí a především školu, ve které je vstřícný přístup k dětem i k jejich rodičům. Za tím vším stojí spousta každodenní práce a právě za tu vám všem děkuji. Ráda bych zvlášť poděkovala paní učitelce Ivaně Skálové. A to nejen za to, co Jakuba naučila, ale opět především za krásný vztah k dětem a za to, že Jakub chodí do školy rád. Přeji všem rychlý a klidný závěr školního roku a pomalu ubíhající zasloužené prázdniny."
Maminka Jakuba (4.B), červen 2014

"Dear Mrs. Principal, with the upcoming end of the school year I would like to express how grateful I am to you, your teachers and all staff of our school. We have been creating amazingly welcoming school environment, children like going to school and the parents are happy to have their children with us. It is an every-day job, job, you perform lovingly every day. Thank you very much. I would like to express the biggest thank you to Mrs. Ivana Skalova, the teacher of my son, who has excellent approach towards all children and my son simply likes to go to school. I wish you quick and relaxed end of this school year and slowly running upcoming summer break."
Mother of Jakub (Grade 4B), June 2014

-----------------------------------------------------------------

"Po negativních zkušenostech se školkou v místě bydliště jsme v průběhu druhého pololetí začali navštěvovat český program a jak děti, tak my rodiče jsme nadšeni. Paní zástupkyně Švachová našla způsob a naše děti mohly nastoupit 2 měsíce před koncem školního roku do školky! Už po vstupu do budovy cítíte přátelské a příjemné prostředí. Všichni zaměstnanci školky, a to včetně paní kuchařek, recepčních i pánů zajišťujících technické zázemí, jsou přátelští, otevření a připraveni pomoci. Nenajdete zde žádné otrávené obličeje, ze kterých by bylo znát, jak moc je jejich práce nebaví. I bez vyžádání se dočkáte zpětné vazby od paní učitelek, které si dokáží poradit i s různými handicapy dětí (porucha pozornosti, nervová nevyzrálost...). Velmi dbají na přátelské nebo alespoň slušné chování dětí mezi sebou i ve vztahu k dospělým. Je až neuvěřitelné, co všechno a jakým způsobem dokáží s  25 dětmi zvládnout. Děti ve školce chovají zvířátka, pěstují hrášek, jahody, účastní se různých výtvarných soutěží (na které se pak zajedou i podívat), chodí plavat, jezdí do školky v přírodě, občas ve školce přespí a pak si odnesou diplom za statečnost, jedou do dendrologické zahrady, do planetária, do zoo, na zámek Radíč... Školka je otevřená i směrem k rodičům. Pořádá Dny matek i otců, týden rodiny, společné opékání buřtíků se soutěžemi pro děti... Při rozhovoru s paními učitelkami zjistíte, že se neustále vzdělávají a zajímají, co je v pedagogické oblasti nového. Z rozhovorů s nimi cítíte, že je děti zajímají a mají je opravdu rády. Jinak by asi nemohly svou práci vykonávat s takovým nasazením. Chtěla bych ještě zmínit začlenění originální metody na rozvoj grafomotoriky předškoláků "Vědomá stopa" (spojení tchaj-ťi a malování štětcem), které vede paní učitelka Matoušková. Děti se učí ovládat a vnímat své tělo a zároveň se připravují na psaní ve škole. Paní učitelka díky ní dokáže i včas odhalit a řešit případné problémy. Jsem moc ráda, že jsme našli školku, kam můžeme své děti svěřit bez obav."
Maminka žáka z MŠ (U Dráčků), květen 2014

After some negative experiences with a kindergarten in the place where we live, we have started to visis SCIS. Even after entering the building you feel warm and comfortable environment. All staff is friendly, openminded and ready to help us.  Even without request, you'll get feedback from teachers. It is unbelievable whatto byhc tam nepsala and how they can manage  25 children. Children enjoy many field trips, competitions and they visit cultural organizations. The school is also opened for parents too. SCIS organizes many events for parents and children. Teachers are still learning new aproaches and use new methods. I am so glad we found a school where we can entrust their our children without fear.
Mother of KG pupil (U Dracku), May 2014


-------------------------------------------------------------------

"S úrovní předškolního vzdělávání jsme v SCIS po všech stránkách velmi spokojení. Báječní učitelé i ostatní personál, pestrá škála mimoškolních aktivit, osobní a vstřícný přistup vedení. Nemohu opomenout výbornou kvalitu stravování. Julinka je ve školce velmi šťastná a každý den se do ní těší, o prázdninách si často vzpomene na děti i učitele. Pozitivní zpětná vazba spokojeného dítěte je ta nejlepší reference."
Maminka Julinky (YD), březen 2014

"We are very pleased with the KG education in SCIS. Wonderful teachers and other staff, a wide range of extra courses, personal and friendly leadership. I can‘t forget the excellent quality of food. Julinka is very happy at school and during the holidays we often remember the children and teachers. Positive feedback from a happy child is the best reference."
Mother of Julinka (YD), March 2014

-----------------------------------------------------------------------

"Ráda bych poděkovala panu generálnímu řediteli a všem zainteresovaným učitelům Sunny Canadian za skvělé zorganizování návštěvy pro naše studentky oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Návštěva byla z vaší strany zcela profesionálně připravená. Studentky i já jsme velmi ocenily příjemné, pohostinné a vstřícné jednání, prohlídku školy a získání základních informací o škole a vzdělávání v ní. Byly jsme velmi spokojené se zajímavou a atraktivní přednáškou pana ředitele. Rozborům hodin jsme se věnovaly ještě v následném semináři a musela jsem konstatovat, že jsme ve Vaší škole viděly opravdu příklady dobré praxe a některé inspirativní přístupy, které si v českých školách relativně těžce vydobývají své místo. Studentky ocenily především poctivě připravené hodiny, komunikaci mezi učitelem a studenty a v neposlední řadě příjemnou atmosféru ve třídě. Ještě jednou moc děkuji za umožnění spolupráce a věřím, že v ní budeme pokračovat."
PhDr. Jana Stará, PhD. - Observer a studentky 2. ročníku Učitelství pro 1. Stupeň ZŠ, UK (březen 2014)

"I would like to say thank you to the School Director and all teachers involved in our visit. I am glad, our future Primary education students had this amazing opportunity. The visit was organised professionally, we enjoyed the welcoming and pleasant environment, tour through the school and received a lot of valuable information about SCIS. We liked the interesting and exciting presentation by the Director and the lessons we observed. We had a chance to observe professional teachers, new methods and a lot of inspiration for our future teaching. After the observed lessons we thoroughly analysed all of them and we had to agree that the quality of instruction was very high. Students liked perfectly prepared lessons, comnunication between the teacher and students, as well as the atmosphere in the classroom. Thank you again for allowing us observe your teachers and we hope to visit SCIS in future. "
PhDr. Jana Stará, PhD. - Observer and UK Students, Teaching for Primary school (March 2014)


------------------------------------------------------------------------

"Základní škola Sunny Canadian International School na nás zapůsobila nejen svým prostředím, ale také celkovou úrovní. Měli jsme možnost vidět opravdu dobrou kvalitu vzdělávání, smysluplný koncept školy a úžasný kolektiv, což se týká, jak žáků, tak i učitelů. Velký dojem na nás udělal systém odměn, který děti dokázal namotivovat a zároveň ohlídat, aby při hodině nebylo opomenuto žádné dítě. Myslíme si, že asi největší výhodou tohoto hodnocení je, že žáci mají okamžitou zpětnou vazbu po každé činnosti. Mají tak možnost vidět smysl každé činnosti, kterou vykonávají. Účastnili jsme se hodiny anglického jazyka pod vedením "Nejlepší učitelky angličtiny roku 2013", kterou byla zvolena Kate Powers. Hodina probíhala formou hry, nenásilně a zajímavě. Bylo vidět, že žáci jsou na velmi dobré úrovni v anglickém jazyce. Nebáli se v hodině přirozeně komunikovat mezi sebou a plynule hovořili s učitelem. Uvědomili jsme si, že žáci, kteří mají možnost docházet do vaší školy, budou výborně připraveni do svého budoucího života. Líbí se nám, že se vaše škola zaměřuje na rozšíření školy i o gymnázium, aby žáci, kteří vyjdou z devátých ročníků, měli možnost pokračovat na Sunny Canadian School. Věříme, že vaši absolventi budou mít se svou znalostí cizích jazyků otevřené dveře nejen na českých vysokých školách, ale i na prestižních univerzitách v zahraničí. Také oceňujeme kvalitu stravování, příjemné materiální a sociální prostředí. Opravdu jsme se u Vás cítili dobře. Na závěr bychom Vám chtěli poděkovat, že jsme měli možnost vaši školu navštívit. Některým z nás se pozitivně změnil názor na soukromé vzdělávání. Také si vážíme toho, že nám byly vstřícně zodpovězeny naše dotazy. Děkujeme za inspiraci pro naší budoucí pedagogickou praxi."
Studenti UK, obor Učitelství pro 1. Stupeň ZŠ, 2. – 3. ročník, březen 2014

"Sunny Canadian International Elementary School is an impressive project with great environment and over-all quality. We had a chance to observe high quality educational process, meaningful school concept and amazing team of students and teachers at work. We observed an English lesson taught by the best English teacher Kate Powers, the lesson flew smoothly with engaging activities and interesting topics. It was clear that students are used to communicating in English which they performed towards the teacher and with each other. We realised that students of your Elementary school have a great opportunity of language knowledge and the best possible start of their career. We could see them entering international and Czech universities. We are glad we could visit SCIS. For some students this experience changed our view at private schools."
UK Students, Teaching for Primary school, March 2014


-------------------------------------------------------------------

"Kájík do Sunny Canadian chodí třetím rokem a jsme velmi spokojeni. Od září 2014 tam začne chodit i náš druhý syn."
Maminka Káji z MŠ, 2014

"Kaja has attended Sunny Canadian for three years now, and we are very satisfied. From September 2014 our son will begin attending as well."
Mother of Kaja, kindergarten, 2014

------------------------------------------------------------------

"SCIS poskytne dětem vynikající vzdělání a zároveň se jim zachová to nejdůležitější - "dětství". Doporučujeme využít možnosti osobní návštěvy a vidět vše v reálu. Syn po roce a půl anglického programu MŠ hovoří plynně anglicky s americkým přízvukem. A těší se do první třídy v SCIS. Dcera navštěvuje třídu pro nejmenší a je zde velmi spokojená. Chápeme, že né každé dítě a přístup rodičů může zajistit úspěch. Nicméně víme, že pokud naše děti navštěvují SCIS dáváme jim to nejlepší pro jejich budoucnost. Velmi si vážíme všech zaměstnanců a managementu."
Rodiče Lindy (BB) a Filipa (RE), 2014

SCIS provides excellent education and mainly nice childhood. We recommend to visit this school. My daughter attends the class for the youngest children and she is very satisfied. We know: If our children visit SCIS, we do the best for their future. We like all managemant and staff. 
Parents of Linda (BB) and Filip (RE), 2014

--------------------------------------------------------------------

"MŠ Sunny Canadian naše dera navštěvovala tři roky. S programem, kolektivem, učitelkami a různými aktivitami školy jsme byli velmi spokojeni. Školku, hlavně český program, ve kterém jsme byli, mohu vřele doporučit!"
Maminka žáka z MŠ, 2014

"Our daughter attended Sunny Canadian Czech kindergarten for three years. We were extremely satisfied with the educational program, staff, teachers, and various school activities. I can highly recommend the Czech kindergarten!"
Mother, kindergarten, 2014

----------------------------------------------------------------------

"Moje dcera i já jsme byly max. spokojené. Profesionální přístup ze strany pedagogů, spousta výletů a oslav, výborná komunikace a informovanost rodičů. Není co vytknout. Vše hodnotím jedničkou :)"
Maminka žáka z MŠ, 2014

Your preschool education is absolutely perfect. Professional attitude, many field trips and celebrations, great communication with staff. There is nothing to reproach. 
Mother of KG pupil, 2014

---------------------------------------------------------------------

"Předškolní výchova je 100%! Výborný přístup k dětem, děti jsou spokojené a rodiče také! Spoustu práce ušetří paní učitelky rodičům ohledně přípravy do školy!"
Maminka předškoláka z MŠ, 2014

"The pre-school education is 100% - an excellent start for children! Both children and parents are satisfied! The teachers save the parents lots of work in preparing children for school!"
Mother, kindergarten, 2014

---------------------------------------------------------------------

"V březnu 2014 jsem v Sunny Canadian prováděl preventivní screeningová vyšetření zraku dětí. Rád bych poděkoval týmu SCIS za milé přijetí. Oceňuji také příjemné prostředí školy. Potěšilo mě především, že jsem měl k dispozici místnost, kde byl klid a pohodlí a mohl jsem se tak dobře soustředit na vyšetření. Děti byly velmi komunikativní a hezky spolupracovaly. Organizace průběhu screeningových vyšetření byla naprosto vynikající. Ještě se mi v žádné škole nestalo, abych stihl vyšetřit 40 dětí za hodinu."
Bc. Vladimír Komenda, zdravotnický pracovník centra Primavizus (březen 2014)

"I did in Sunny Canadian preventive screening  of children. I would like to say thank you for the excellent and well – organized screenings. I worked in the quiet and comfortable room. The children were very communicative and coopoerated with me. Organization during the screening examination was absolutely great."
Bc. Vladimír Komenda, Primavizus (březen 2014)

--------------------------------------------------------------------

"Vzpomínáme v nejlepším a doporučujeme!"
Rodiče bývalého předškoláka z MŠ , 2014

"We have the best memories and highly recommend!"
Parents, kindergarten, 2014

--------------------------------------------------------------------

"Rád bych poděkoval paní ředitelce Jitce Stiles a jejím kolegům za organizaci školy v přírodě. Určitě jste tomu věnovali spoustu času a energie a za naši dceru můžu říci, že si to užila a přijela nadšená!"
Tatínek Emy (2.B), únor 2014

I would like to say thanks to the director Jitka Stiles and her colleagues for the well organized winter trip. Our daughter enjoyed it very much and she returned very excited.
Father of Ema (2.B), February 2014

---------------------------------------------------------------------

"Rád bych poděkoval všem, kteří měli na starost zimní školku v přírodě. Není potřeba se rozepisovat o profesionalitě, nasazení a obětavosti. Za vše mluví historka, která se stala při příjezdu z pobytu. "Madlenko, jak moc jsi se těšila domů?" Madlenka: "Bylo tam príma, klidně bych tam ještě zůstala...."
Tatínek Magdalény z MŠ, únor 2014

"I would like to say thanks to all who cared for children in the winter trip. No need to write about professionalism, commitment and dedication."
Father of Magdalena, February 2014

---------------------------------------------------------------------

"Alenka bola so svojím prvým veľkým výletom veľmi spokojná. Páčili sa jej všetky aktivity, výlety, bazén a byť s kamarátkami na izbe."
Maminka Alenky (RE), únor 2014

"It was Alenka’s first trip and she enjoyed it so much. She liked all activities, mainly the trips, swimming pool and being with friends in the hotel room."
Mother of Alenka (RE), February 2014

---------------------------------------------------------------------

"Chtěla bych Vám všem velmi poděkovat za organizaci zimní školky v přírodě. Děti se vrátily nadšené, hned jak vyskákaly z autobusu se všude kolem ozývaly nadšené hlásky a slova typu: skvělé, super, báječné, pojedu znovu. Dcera nám dva dny vyprávěla zážitky. A to především z lyží, z výletu do sklárny a do aquaparku, z procházek po lese a velmi si užila i karneval. Díky všem učitelům, kteří se dětem o báječný program starali, a také všem, kteří se podíleli na přípravě školky v přírodě. Už nyní odpočítáváme dny do jarního pobytu!"
Maminka Lindy (RE) a Daniela (PD), únor 2014

"I would like to say thank you for the excellent and well - organized winter trip. Our daughter Linda enojoyed all activities. She told me mainly about skiing, trips and swimming at the aquapark. Thanks to all teachers and SCIS team. We look forward to the spring trip!"
Mother of Linda (RE) and Daniel (PD), February 2014

------------------------------------------------------------------------

“Vážená paní ředitelko, posílám výtah ze studentských reflexí. Myslím, že je z nich vidět skutečnost, že jsou studenti schopni postřehnout už poměrně hodně, ale je to možné především proto, že na Vaší škole se učí "vzorově", že to, co znají z teorie, u Vás mohli vidět realizované v praxi a funkční v rámci fungování celku. Proto ještě jednou velký dík za umožnění návštěvy Vaší školy studentům 2. ročníku primární pedagogiky UK.”
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D., Katedra primární pedagogiky PedF UK Praha, prosinec 2013

"I am sending a piece of students' reflection. It is obvious that students are already able to observe many details and the fact that your teaching process it very close to what we are aiming at the theoretical part of their studies and their future practise. I would like to thank you for letting our students from the second year of Primary Education in and allowing them to observe perfect performances of your teachers."
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D., Primary Education Department, December 2013


-------------------------------------------------------------------------

"Chtěla bych touto cestou poděkovat za úžasnou práci všech učitelů v mateřské škole, především pak naší paní učitelce Kláře Menzelové ze třídy Red Eagles. Při příležitosti Dne otevřených dveří jsem vzala svou pětiletou dceru Lindu do třídy 1.A. Předpokládala jsem, že strávíme několik minut tichým sledováním průběhu hodiny. Paní učitelka Míša Heroutová nás ale velmi mile překvapila, ještě o přestávce začlenila Lindu do třídní zábavy při vytváření vlaštovek a následné soutěži v jejich házení, poté ji posadila do lavice a zapojila do výuky. Ještě s jedním spolužákem z předškolní třídy se Linda aktivně účastnila hodiny matematiky a češtiny, kterou kvůli nim paní učitelka spojila. Měla jsem možnost vidět svou dceru ve škole, dokonce ještě před jejím oficiálním nástupem, a musím Vám s nadšením sdělit, že jsem byla překvapena úrovní znalostí předškolních dětí. Linda i její spolužák se pro neznalé návštěvníky v druhé části hodiny zdáli běžnou součástí třídy, paní učitelka je vyvolávala a také jim okopírovala pracovní list z matematiky, na kterém spolu s ostatními dětmi řešili rovnice - a to velice zdatně a s nadšením. Je úžasné, že se kolektivu učitelů v mateřské školce daří děti hravou a zábavnou formou připravovat na školní povinnosti tak, že se děti během několika minut mohou změnit z předškoláčků na prvňáčky a být téměř rovnocennými partnery svým starším kamarádům. Také musím vyzdvihnout paní učitelku z 1.A, která je velmi chválila a nabídla jim, zda nechtějí v její třídě rovnou zůstat, to na obě předškolní děti velmi zapůsobilo. Linda o této zkušenosti nadšeně mluví již několik dní, opakovaně prohlásila, že se moc a moc a moc těší do první třídy a byla by v ní nejraději celý rok. Doufám, že se jí to splní a po lednovém zápisu do prvních tříd jí budu moci oznámit, že v září usedne do lavice v první třídě v báječné škole Sunny Canadian. Ještě jednou děkuji za pečlivý výběr a vedení jak českých učitelů, tak zahraničních lektorů, kteří dělají svou práci s nadšením a láskou k dětem a jsou jim kamarády i učiteli zároveň. Je to velký dar a já si velmi vážím toho, že mé děti mají možnost prožívat své dětství právě s nimi."
Maminka Lindy (RE) a Daniela (PD), listopad 2013

"I would like to say thank you to Red Eagles class, especially to teacher Mrs. Klara Menzelová. Teacher Mrs. Misa Heroutová from Gr 1A surprised us with inviting our daughter Linda inside the classroom even during the break and she was immediately included making paper planes and in a competition of throwing them. She liked to sit in the desk and could not take her eyes from the teacher. I am impressed with the very high level of English that all students performed during the lesson, they worked perfectly during this math lesson. I would like to say thank you again for the amazing Czech and English teachers who are great professionals, but also very good friends and support to all children."
Mother of Linda (RE) and Daniel (PD), November 2013

--------------------------------------------------------------------------

"Chtěli bychom týmu SCIS velice poděkovat za krásně zorganizované oslavy svátku Halloween. Děti si všechny nápadité aktivity velice užili a my rodiče také. Zasloužíte si velikou pochvalu! Už se těšíme na oslavy příští rok."
Rodiče žákyň z MŠ a ze ZŠ, říjen 2013

"We would like to say thank the SCIS team for the excellent and well-organized celebration of Halloween. We and our children enjoyed all the imaginative activities. You deserve a huge praise. We look forward to another celebration next year. Thank you!"
KG and ES pupils and parents, October 2013

---------------------------------------------------------------------------

"Jménem naší rodiny bych rád poděkoval ze skvělou párty (pozn. Halloween). Všichni jsme se skvěle bavili a děti si opravdu užily všechny aktivity. Velice na nás zapůsobilo zapojení všech učitelů a bylo moc příjemné poznat všechny v neoficiální atmosféře. Myslím, že nejlepší byli živí netopýři a tancování. Moc děkujeme."
Rodiče Kateriny (1.A) a Martina (3.A), říjen 2013

"On behalf of our family I’d like to thank you for a great party tonight (Halloween). We all had a very good time and kids really enjoyed all the activities. We were impressed by the involvement of all the teachers and it was nice to meet everyone in this unofficial and relaxed way. The best were the life bats and the dancing. Many thanks." 
Katerina's (Grade 1A) and Martin's parents (Grade 3A), October 2013

---------------------------------------------------------------------------

"Chtěla bych poděkovat za vydařený Halloween, který nebyl nijak zvlášť strašidelný, ba naopak, s edukativním podtextem. Děti velmi ocenily dlabání dýní, které si vzaly jako suvenýr,  bližší seznámení se zdánlivě strašidelnými tvory, jako jsou netopýři a tarantule. Analýza kapky krve byl výborný nápad pro upíří párty. Vanda dokonce řekla, že pokud by mohla měnit čas, tak by si ho nastavila tak, aby měla každý den Halloween. Těšíme se zase za rok, co vymyslí tým Sunny Canadian." 
Maminka Vandy (OT) a Adama (2.B), říjen 2013

"I would like to say thank you for a great Halloween that was not too scary, but it was greatly educational. Children really enjoyed carving pumpkins that they took home, they loved meeting bats and tarantulas. It was an awesome idea to get their blood tested in vampire lab. Vanda said she would not mind changing time to have Halloween every day. We are looking forward to next school year’s Halloween."
Mother of Vanda (OT) and Adam (Grade 2B), October 2013

----------------------------------------------------------------------------

"Ráda bych týmu Activities poděkovala za velmi vydařený Halloween. Vaše nabídka atrakcí byla naprosto super. Syn Kryštof (YD), který je většinou pouze pozorovatelem, absolvoval všechny aktivity. Jeho pozornost nejvíce upoutali netopýři a pavouci a vyzkoušel si také slalom s žížalou. Bavilo ho také vyrábění ducha, pečení perníčků a zavítal i na taneční aktivitu, která byla určena pro děti ze základní školy. Nakonec se dokonce nechal vyfotit s krysou. Na některé atrakce vyrazil po opadnutí návalu znovu. Také Tobík byl maximálně nadšen. Bohužel jsme ho museli brzo odvézt na oční cvičení a nestihl tak všechny aktivity, z čehož byl smutný. U mě s přehledem vyhráli netopýři. Bylo to skvělé a těšíme se na další Halloween." 
Maminka Kryštofa (YD) a Tobíka (3.A), říjen 2013

"I would like to express how much we loved this year‘ s Halloween. The activities were suberb. My son Krystof (Yellow Ducks) who usually observes joined most of the activities. He loved the bats and spiders, he also tried the run with the worm. He liked to create a ghost, baking gingerbread and he also danced for a while with the big children from ES. He has a cute picture with a rat and by the end he wanted to do everything again. My second son Tobik was totally lost in Halloween, unfortunately we could not visit all stations, because he needed to see his eye doctor, but his brother told him the rest. My winner was the bat station. It was excellent, looking forward to the next year."
Mother of Krystof (YD) and Tobik (Grade 3A), October 2013

------------------------------------------------------------------------------

„Vaše škola je velice zajímavých projektem. Zaujala mě nejen  budova, ale všechno běželo jako na drátku od recepce, učitele až po jídelnu. Jsem potěšen vysokou kvalitou anglického jazyka, který není pro mnoho dětí mateřským, ale výborně ho ovládají. Věřím, že místní učitelé se snaží o moderní přístupy ve vzdělávání a ze svého pozorování jejich práce jsem nadšen. Mnoho let jsem sám věnoval ředitelování na mnoha prestižních školách(USA, pozn. prekladatele) a ve svém kritickém porovnání mohu konstatovat, že produktivní cesta zaměřená na dítě v takové kvalitě svědčí o profesionalitě SCIS. Co tuto školu posouvá ještě o krok vpřed je jasně zřetelné zaměření na individualitu dítěte, což je pozorovatelné u rozvinutých osobností starších žáků. Při mé návštěvě šesté třídy jsem se představil, žáci stáli a pozorně poslouchali, poté pozdravili a svým chováním vyjádřili vřelý respekt, který se na mnoha školách (USA, pozn. prekladatele) vytratil. Na závěr bych popřál SCIS jen to nejlepší do budoucích let výchovy a vzdělávání našeho nejdražšího - našich dětí.“
Robert J. Bartoletti, Ed.D., ředitel vzdělávacích programů a globálního učitelství, the College of New Jersey, USA, září 2013


"Your school is quite impressive. The faculty, administration and staff could not have been more welcoming to me. I enjoyed the high quality of instruction I observed and was intrigued by the bilingual nature if your school. I truly believe teachers make the difference and from what I observed, you have a very good staff. Having been a Principal and Administrator of several highly successful schools it did not take long for me recognize your school as a high quality, child-centered and productive school.  What made your school even more impressive is the fact that you are truly growing a school which reflects your positive and child centered philosophy, which is already apparent.  When I visited your 6th grade Science class, the children stood and as I introduced myself  and extended a welcome to me - a respectful touch that other schools seem to have lost along the way.  All the best to you and your staff for continued success in caring for and educating our most precious resource - our children."
Robert J. Bartoletti, Ed.D., Director of Support For Teacher Education Programs and Global Student Teaching, the College of New Jersey, USA, September 2013

----------------------------------------------------------------------------

„Tímto dopisem bych velice ráda vyjádřila, jak nadšená jsem nejen z Newsletteru, který se mi dostal do rukou, ale i z celé školy. Při své návštěvě školy toto září jsem byla svědkem, jak učitelé pilně s nadšením připravují své hodiny, ze školy je přirozeně cítit přátelská a nenucená nálada a škola samotná je inspirativní. Jsem přesvědčena, že žáci, kteří sem docházejí, mají veliké štěstí. Zaujala mne myšlenka z druhého stupně základní školy, kde se žáci učí, jak se učit, jak si organizovat čas během předmětu Dovednosti k učení. Tato hodina musí být pro studenty přínosná a vede je k samostatnosti při studiu. Počet žáků ve třídách je optimálně nastaven a učiteli umožňuje zaměřit svou pozornost na individualitu jednotlivých žáků. Líbila se mi jídelna a nabídka zdravých jídel, která je dětem poskytnuta, to se jen tak nevidí obědvat v tak milém prostředí. Když jsem procházela školou, každý se na mne usmál a pozdravil. Tato pro někoho zdánlivá maličkost ukazuje, jak skvěle jsou děti vedeny. Za svoji kariéru jsem navštívila nebo pracovala v mnoha školách, kde obyčejný pozdrav děti neznaly.Celkový dojem ze Sunny Canadian je jednoznačně pozitivní s nádechem zasazení učitelů o lepší vzdělání budoucích generací. Vzdělaní učitelé, kteří mají v zájmu své žáky na prvním místě a dokáží je učit mnohému.“ 
Suzanne C. Hofmann, bývalá ředitelka školního regionu Los Angeles (32 let), nyní University Field Supervisor na California State University, Northridge, USA, září 2013

"I am submitting my impression of your school in writing for possible use in your wonderful newsletter. When I visited your school at the beginning of this September, I was so impressed with the enthusiasm of your teachers, the friendly, upgoing atmosphere and the exceptional campus. The children that attend your school are indeed  fortunate. Of special  interest to me was  the program  that  you  provide  for your  older  students  emphasizing  and  teaching  study  skills. This is unique and surely of great benefit  to your  students.  The small  class  size  was  impressive as  well, clearly allowing for much greater attention to individuals. Your cafeteria and the meals you offer to the children were unlike any meal program I have ever seen. So much variety and served in such pleasant surroundings. I was so pleased to walk through your halls and classrooms and note that each person I passed greeted me with a smile and a warm "Hello." That is not typical in many schools that I have visited and/or worked in. The overall  impression I got was that your staff is happy to be teaching there and have the interest of each child foremost in their minds. The entire visit offered me an opportunity to see fine educators at work providing an excellent  education for all of  the students."
Suzanne C.  Hofmann, retired  administrator Los Angeles Unified School  District former school Principal for 32 years), University FieldSupervisor, California State Univerity at Northridge, September 2013

-------------------------------------------------------------------------

„Rádi bychom touto cestou oficiálně poděkovali slečně Emily a panu Kentovi za krásný letní program. První týden prázdnin se slečnou Emily probíhal ve výborné náladě a velmi nás potěšilo, že si i malá Lili zapamatovala části písniček a jejich melodie, které pak nám broukala celé léto. Péče o děti byla profesionální. Pan Kent si děti okamžitě získal a vážíme si jeho péče a snahy. Děti si jeho společnosti velmi užívaly a dokonce nás žádaly, zda by bylo možné kemp prodloužit do soboty. Věříme, že pana Kenta v budoucnu potkáme na nějaké školní oslavě či jiné příležitosti." 
Rodiče Lily z MŠ, srpen 2013

"We would like to say officially thank you to Ms. Emily and Mr. Kent for lovely summer camp. The first week with Emily run in a great atmosphere and our little Lily remembered bits of songs, melodies that we listened to the rest of the summer. The care was very professional. Mr. Kent was immediately kids' friend and we are glad they could meet him. Our children fell in love with the camp and asked us to make it longer, at least until Saturday/ We hope to see the teachers again at school event or next summer."
Lily's parents, August 2013

--------------------------------------------------------------------------

"Ještě jednou bych Vám ráda za celou naši rodinu poděkovala. Velice si vážíme příležitosti, kterou náš syn Šimon v Sunny Canadian School dostal. Díky Vaší škole se z Šimona stal pilný a svědomitý student, jehož škola nesmírně baví. Šimon si velmi cení přitažlivého způsobu výuky, při které se musí přemýšlet a hledat souvislosti. Během roku stráveného na Vaší škole se neuvěřitelně zlepšil v anglickém jazyce (ještě před rokem náš syn zvládl pouhé základy, dnes se anglicky velice dobře domluví, a to také díky pravidelné podpoře, které se mu ve vyučování i mimo něj dostalo), získal větší jistotu při vystupování, v prezentačních dovednostech, o rozvoji jeho rétorických schopností ani nemluvě. Kromě zajímavé výuky si Šimon na Sunny Canadian pochvaluje také velký výběr mimoškolních aktivit a skvělou stravu ve školní jídelně. Bez čeho by ale žádná, byť sebelepší škola nebyla pro žáky místem, které by navštěvovali rádi? Bez stmeleného a přátelského třídního kolektivu a výborných a nápomocných učitelů, které Šimon ve Vaší škole našel."
Maminka a tatínek Šimona (7.A), srpen 2013

"I would like to say thank you again. We are pleased for the opportunity that Sunny Canadian has given to our son Simon. He became hard working and self-motivated student who likes school. Simon enjoys the lessons where he has to think and find the connections between facts. He has been improving his English enormously during the year, not only he barely spoke, but he became an almost fluent speaker thanks to Extra English and individual approach and support. He got better as a presenter, can talk publicly and is not afraid to stand for his opinion. Not only Simon loves Extra courses, but he also likes school cafeteria and its delicious food. Is there another school like that? The key is great team of classmates, all helpful and caring teachers that my son found in Sunny Canadian."
Mother and father of Simon (Grade 7) , August 2013

----------------------------------------------------------------------------

"Blíží se konec školního roku a já bych celému vedení školy a v neposlední řadě paní učitelce Skálové ráda poděkovala. Je to zásluha vás všech, že pro našeho syna Jakuba byl jeho druhý rok ve škole klidný, příjemný a přínosný. Mám čtyři děti a povoláním jsem učitelka. Vzdělání mých dětí je pro mě jednou z priorit. Dítě tráví ve škole velkou část dne, dokonce větší než doma s rodiči, a proto je nesmírně důležitá nejen kvalita samotné výuky, ale především atmosféra a prostředí, ve kterém se dítě pohybuje. Jsem moc ráda, že jsme pro našeho syna našli školu, ve které se cítí dobře a ve které se toho hodně naučí. Ne v každé škole je tomu tak, proto vám všem za vstřícný a milý přístup k dětem i k nám rodičům děkuji. Jsem šťastná, že se Kuba do školy těší. Velkou zásluhu na tom má paní učitelka Skálová, které také patří velký dík."
Maminka Jakuba (3.B), červen 2013

"The school year is about to end and I would like to say thank you to all management and my son's great class teacher Skalova. You take the credit for his improvement, very successful and encouraging year that has been his second one. I have four children myself plus I am a teacher and education is the top priority for my children. They spend most of their days at school, longer than with their parents, and that is the main reason why the quality of their education, school environment matter very much to me. I am glad we found the perfect school match for our son where he feels well and learns a lot. I know for myself how difficult is to find hard-working and dedicated team and you made it. I am happy to observe that Jakub is looking forward to school every morning. Thank you again." 
Mother of Jakub (Grade 3B), June 2013

-----------------------------------------------------------------------------

„Dovolte mi ještě dodatečně k příležitosti ukončení školního roku 2012/2013 vyjádřit velké poděkování za vaši práci a rozvoj Sunny Canadian International School. Díky vám a vašim zaměstnancům / učitelům jsou obě naše děti, Linda a Filípek, šťastné a fantasticky se rozvíjejí. A protože slavíte 10. výročí, přejeme hodně štěstí, energie a především pevných nervů do dalších let. To, co jste vytvořili s celým kolektivem lidí kolem vás je naprosto úžasné a jsme přesvědčeni, že vaše škola má skvělou budoucnost.“ 
Maminka Lindy (BB) a Filípka (YD), červen 2013 

"Let me say thank you to the school ending school year 2012/2013 at Sunny Canadian International School. Thank you, teachers and staff, for making our children, Linda and Filipek,  develop their skills and making them very happy. We wish you a lot of energy, strong nerves and good luck for you future work as we have been celebrating 10 years of school this year. We believe that Sunny Canadian has a very bright future ahead as I am sure all you have done so far has been amazing."
Mother of Linda (BB) and Filipek (YD), June 2013

-----------------------------------------------------------------------------

"Opět mi to nedá a musím Vám zaslat velké poděkování. A to za dnešní akci pro děti - závod na kolech. Kluci byli NADŠENÍ a povídali si s kamarády, že by akci rádi opakovali. Přeji hodně dalších úspěchů!"
Maminka Olivera ze ZŠ, červen 2013

"Again, I have to send you a big thank you for today's event, the bike race for children. The boys were excited and telling friends they couldn’t wait to repeat it. I wish you continued success!"
Mother of Oliver, Elementary School, June 2013

-----------------------------------------------------------------------------

„Protože se přiblížil další konec školního roku a bude to tedy tři roky co moje děti navštěvuji SCIS, chtěla bych Vám všem co se staráte o naše děti poděkovat. Poděkovat za vysoce profesionální přístup, jejich učitelů a učitelek, díky kterému se děti ve školce i škole cítí šťastné a spokojené. S radostí  si prohlížím fotografie a videa z různých akcí  a poslouchám u toho nadšené komentáře mých dětí. Za ty tři roky zažili tolik hezkého, zábavného a zajímavého, naučili se znát spoustu nových věcí a v neposlední řadě si osvojili angličtinu jako svůj druhý jazyk, kterým jsou schopni komunikovat stejně jako svým mateřským. Jsem ráda, že moje děti navštěvují SCIS.“ 
Maminka Vaška (YD) a Jirky (3.A), červen 2013

The end of the year is approaching and my two sons have been going to SCIS for 3 years, both perfectly satisfied. Thanks for being very professional, teachers, who create the right learning environment in the Kindergarten and Elementary School. I love to watch the videos and photos from the school events and listen to enthusiastic comments from my boys. Since 3 years they have experienced so much, learning is fun, inspirational and interesting and they both have known English as a second language that allows them to communicate like in Czech. I am very happy that my children attend SCIS. 
Mother of Vašek (YD) and Jirka (Grade 3A), June 2013

------------------------------------------------------------------------------

„Všem učitelům a dalším pracovníkům v mateřské škole bych chtěla poděkovat za krásné dva roky, které můj syn David strávil ve školce. Důkazem jeho spokojenosti jsou i dotazy, proč nemůže ve školce být až do půl šesté a proč vlastně školka nefunguje i o víkendu. Vážím si, že kolektiv pracovníků školky je vždy připraven řešit i situace, které se netýkají pouze pobytu ve školce a je ochoten poradit, podělit se o své zkušenosti a podpořit jak dítě, tak i rodiče ve věcech mimoškolních. Ani jsme neuvažovala, že by syn odešel z MŠ do jiné ZŠ A nepokračoval ve studiu na základní škole Sunny Canadian! Jesm ráda, že splnil kriteria pro přijetí  a nadále tak můžeme být součástí Sunny Canadian. Těším se na další roky spolupráce se skvělým týmem.“
Maminka Davida (OT), červen 2013

I would like to say thank you, teachers and other school staff for awesome two years that my son has spent at SCIS. The proof that my son has always been happy at school are the questions he asks, like why cannot he stay after 5:30, why the kindergarten does not open on the weekends, etc. I admire t he staff who is ready to solve any problems, always helpful, not only school issues are our topic, but they are eager to please us, support us and that makes us the community. I have not thought of another elementary school for my son except the SCIS and we are happy fro him to be accepted and we can continue at SCIS. I am looking forward to meeting my son's new team of teacher and carers.
Mother of David (OT), June 2013

-----------------------------------------------------------------------------

„Filip navštěvuje školku půl roku a za tuto dobu mohu objektivně posoudit následující body, kde si Váš celý tým vedl naprosto profesionálně:


1. Vstup nového žáčka do zaběhlého kolektivu třídy - Yellow Ducks 
2. Vstup nejmladšího člena z celé školky do kolektivu - Blue Bunnies
3. Výměna učitele / nástup nového učitele během pololetí - i v takto choulostivé situaci hodnotím změnu velmi pozitivně a byla provedena vhodným způsobem.
4. Zpětná vazba k učitelům - jednoznačně týmovost u Yellow Ducks. Blue Bunnies - pečlivost, paní učitelky dělají mnohem více práce navíc. Je tam souznění a obrovská důvěra.
5. Speciální strava pro dítě s potravinovou alergií + komunikace při přípravě pokrmů s vedoucím kuchyně panem Branýšem + jeho týmem.
6. Ceníme si: velmi otevřené spolupráce s rodiči, kteří jsou zapojeny do aktivit školky.
7. Různé reakce dítěte/ Filipa, jak vnímá školku. 
Například: Nerad odchází ze školky. Reaguje na logo školky, když ho vidí v novinách a chce znát znění článku. Sám se snaží seznamovat své rodiče s učiteli na "hobbies". A asi to nejdůležitější - miluje příběh o holčičce, která žila v Kanadě a když se odstěhovala do ČR neměla kam chodit do Kanadské školky. Tak jí maminka otevřela právě tuto školku a následně i školu. Závěr je takový, že se Filip chodí dívat na schody, na fotku této mladé slečny a její maminky. A čas od času se nás rodičů zeptá, jestli už konečně tuto holčičku také někdy potká:-) Vtipné je také to, jak si děti předávají informace. Například si povídají o panu Divišovi, který řídí autobus.“
Maminka Lily (BB) a Filípka (YD), červen 2013

"Filip has been at SCIS from half a year and I can objectively judge the time he has spent with you professional staff:

1. A new student coming into running class - Yellow Ducks
2. The youngest student is coming to Blue Bunnies
3. Exchange of teachers in the middle of a school year that has been done professionally and smoothly
4. Feedback for teachers - One strong team at Yellow Ducks and total devotion and extra work at Blue Bunnies built on trust and harmony
5. Special dining due to allergy and great experience with easy communication and watching the diet by Milos Branys and his team
6. We admire the open communication and extra events that allows us to participate
7. Many comments are by our son Filip - he does not like going from school, when he sees a school logo wants to know the details of a news article, he liked to introduce his hobby teachers to parents. But the most important is that he knows the story of a girls who came to the Czech Republic from Canada and had no school to go to, this girl's mum opened the Kindergarten and later also Elementary school, long story short, Filip goes to the staircase to look at the picture of the girl and the mother and sometimes he asks when he is going to meet them. There are many other funny stories that Filip shares with us, about the bus driver, etc."
Mother of Lily (BB) and Filip (YD), June 2013

------------------------------------------------------------------------------

"Ráda bych Vám tímto opravdu upřímě poděkovala za Váš přístup a za naprosto dokonalé paní učitelky. Podařilo se Vám nemožné a naše Linda, která vždy bojkotovala vše nové se do Green Frogs těší a dokonce si na ně doma hraje. Těžko můžu vyjádřit, jak moc pro mě znamená, že se Linda takto rychle zapojila. Vyřiďte prosím moje velké poděkování oběma paním učitelkám za naprosto úžasnou práci. To co dokázaly během jednoho týdne s Lindou je neuvěřitelné. Obrovské díky patří samozdřejmě i pro paní učitelky v Purple Dinos. A vaší škole gratuluji k tak dokonalému výběru personálu.“  
Maminka Lindy (GF) a Magdy (PD), červen 2013

"I would like to say thank you for your approach and perfect teachers. You have made happen the impossible, our little Linda who has never liked anything new is looking forward to go to Green Frogs and sometimes she plays at home that she is at school. I cannot express my gratitude and happiness to you for Linda to get on well with Green Frogs. Please send my thank you to both Linda's teacher who are absolutely amazing and made a miracle of Linda liking something come though. Thanks to teachers at Purple Dinost as well. Congratulations for choosing you staff well."  
Mother of Linda (GF) and Magda (PD), June 2013

------------------------------------------------------------------------------

„Velmi pečlivě jsme zvažovali a vybírali školku, kam naše dcera Anička ve čtyřech letech nastoupí. Podmínkou byl menší kolektiv s individuálním přístupem, hezké, čisté prostředí se zahradou, anglický jazyk a pozitivní hodnocení stávajících rodičů. Anička potřebuje pomoci se zařazením do kolektivu a větší čas na adaptaci. Nejdříve nás přijala příjemná Joanna se silným hlasem, přátelským přístupem a maminkovská Katka. Obě laskavé, usměvavé, na dětech vidí především pozitiva, umí je pohladit, postarat se o ně a naučit je nové věci, nové písničky, ukázat jim, jak se mají chovat k ostatním i k sobě. S příchodem do kolektivu přišly bohužel i nemoci. Paní učitelky nám napsaly, co máme doma tvořit, co se máme naučit, abychom nepřišli o výuku. Vše doložily potřebnými materiály. Každý týden dostáváme zpětnou vazbu, hodnocení a doporučení co je možné zlepšit. Stalo se nám, že jednoho dne Anička nechtěla do školky - bála se. Doma mi sdělila, že s ní spolužák třese a bouchá ji. Byla vystrašená, jen viděla jeho bundu na věšáku. Probrala jsem situaci s Katkou a Joannou, které velmi zodpovědně, lidsky a profesionálně zareagovaly a problém vyřešily. Zjistily, že vše je vyjadřováním náklonosti a upozorňování na sebe. Dětem vysvětlily, že sympatie se předávají pohlazením, objímáním, úsměvem. Obě děti posadily proti sobě, navzájem namalovaly obrázek tváře spolužáka se svými pocity. Nakonec mi Anička řekla, že chlapeček je její nejlepší kamarád. Další pokrok u dcery vidím v sebeobslužných procesech. Naučila se zapínat zip, obouvat se, oblékat, sama se obstará na toaletě. Paní učitelky děti motivují soutěží a Aničce se už podařilo uspět. Dcera se setkala s intenzivnější angličtinou až ve školce. Po roce umí abecedu, číslice, barvy, zvířátka, planety, základní povely, základní slovní spojení, umí pozdravit, poděkovat, zná několik anglických písniček. Pracujeme na vyjadřování potřeb. Vzhledem k její nepřítomnosti pro nemoc si myslím, že toto je velký posun vpřed. Malování, psaní písmen a stříhání bylo dalším oříškem. Neuvěřitelná trpělivost a pochvala přináší vyplněné archy písmeny a dokonce místo čmáranic na papíře postavy, sluníčko, domeček, kytičky. Ve školce je každý týden zaměřený na určité téma. Některá témata jsou spojována s výletem. Aničce se nejvíc líbilo v planetáriu a Botanické zahradě v Troji. Když přišel návrh na školku v přírodě do Kořenova, neuměli jsme si představit, že by se dcera zúčastnila. Nespala dosud ani jednu noc mimo domov. Postupně rostl seznam dětí na dveřích do třídy. Andulka byla ještě zvyklá na mléko, nočník a noční vstávání. Po rozmluvě s Katkou a Joannou, které nás a většinu rodičů naladily, jsme se rozhodli Aničku pustit. Napomohl také dopis, který rozeslal Tim Day. Loučení nebylo jednoduché pro děti i rodiče. Nervozita, jestli dětičky neplakaly, je o ně dobře postaráno, jestli dobře jí a klidně spinkají, nás mnohé provázela. Uklidnila nás zpráva, fotografie a telefonní hovor. Anička se vrátila nadšená, samostatnější, zbavila se mléka, spala klidně v pokoji s Joannou a kamarády. Na památku jsme obdrželi DVD, po jehož zhlédnutí jsem si o to více uvědomila, jak skvělé učitele děti mají, jak měly pestrý program, výborné jídlo, Anička si nenechala odnést ani talíř se zbytkem polévky, vše dojídala. Děti zářily štěstím, užily si karneval a našly nové přátele. Všem nám je jasné, jak velká zodpovědnost a úsilí bylo na bedrech učitelů. Velmi je obdivuji. Každé ráno,  když vcházíme do školky, čeká nás úsměv spojený s "Good morning", stejný, jako sluníčko v názvu SCIS. Koncem školního roku jsem se těšívala na prázdniny a teď jsem smutná, že končí krásný rok. Máme velké štěstí, že máme výborné učitelky a skvělé lidi, náhradní maminky, které odvedly velký kus práce, vytvořily kolektiv, ve kterém se všichni vzájemně mají rádi a mnohému se naučili. Z nepřeberného množství příkladů jsem uvedla jen základní. Ráda bych tímto Katce a Joanně poděkovala, nejen za svoji rodinu, ale také za ostatní děti a rodiče. Je to dobře vidět na jejich předešlé třídě, která je obsype při každém setkání. Přeji oběma mnoho štěstí v osobním i profesním životě a jsem šťastná, že jsem potkala tak báječné ženy.“ 
Maminka Aničky (GF), červen 2013

"We had been very careful about choosing a kindergarten for our four-year-old daughter Anicka. We had wanted smaller classes with individual approach, welcoming and clean environment with a garden, English and positive parents' feedback. Anicka needed to adapt into a group slowly. When we firstly visited SCIS we were welcomed by Joanna's strong voice and friendly attitude and mummy-like Katka. They are both smily, good-heathed and they see the positives, they can give a hug, teach them new songs, show them how to treat others and ourselves. We experienced sickness and illnesses during our early attendance at school, but we were always supported, we knew what to learn, craft not to miss the class. We get teacher's feedback every week and suggestions how to improve. Once our daughter did not want to go to school  - she was scared. She told me that one boy shakes her and hits her. She got scared even when she saw his jacket  hanging on a hook. We talked about the issue with Katka and Joanna who were professional, responsible and solved the problem immediately. They have found out that getting somebody' s attention was done wrong way and taught the children that getting other people to like each other can be done differently, they worked with the children on communication, body language. They run a session of drawing other classmates face with expressions and talked about their meaning. Finally, my daughter committed the boy to be her best friend. I can see a progress in my daughter's hygienic habits, she learnt how to zip a zipper, put her shoes on, dress up and she is bathroom-independent. Teachers motivate children by competitions and games and she is also successful. Anicka has been faced with English for the first time at SCIS, after a year she knows alphabet, numbers, colours, animals, planets, basis structures, phrases, say hi, thank you and many English songs. We are working on expressing needs, but due to her longer and frequent absence she has been progressing significantly. Painting, letter writing, cutting was another challenge, but the patience and encouragement that my daughter received end up with many great art works. Every week is different and sometimes the topics are combined with a trip or an excursion. Anicka enjoyed Planetarium and Botanical Garden in Troja. When the proposal of going to a school in nature appeared at school door we would never consider this option for our daughter. She had never slept out of home. Gradually the list of children was longer and longer. Anicka was used to drink milk before bed, being taken to a potty at night. I had a chat with Joanna and Katka who encouraged me and other parents to send the children and Tim Day's article in Newsletter also helped. Saying good bay was not easy for children and us too. We were nervous and thought about if our children cry, if they eat properly, if…We were relieved to receive a sms, saw posted photos and got a phone call. Anicka came back so happy, she is more independent, she goes to bed with no milk and slept with Joanna and friends in a room having no troubles at all. We got a DVD and I realised even stronger how lucky my daughter is to have amazing teachers like Joanna nad Katka, the children enjoyed the programme, the food the twas always finished. The children were glowing with happiness and I admire the teachers' effort and energy. Every morning when we enter SCIS we are welcomed by Good morning and a shining smile, the same like the sun in the school's logo. I used to liked looking forward to holidays, but I got a little melancholic about this beautiful year to be finished. We are very lucky to have wonderful teachers who are great people and second mothers to children who have done a huge amount of work, created a class where we learned and respected each other. I could not name enough examples of their great work. I would like to say Thank you Joanna and Katka, not only for my family, but also for other families and children. It is very clear how amazing you are every time your previous children win to hug you. I wish you all the best and I proud that I have met you, amazing women.
Mother of Anna (GF), June 2013

-----------------------------------------------------------------------------

„Laťka při výuce matematiky musí byt nastavena tak, aby to dítě zvládlo. S tím souvisí také správné motivování žáka učitelem a jeho vnitřní pocit, že nějakou úlohu sám vyřešil. Toto nadšení jsem viděl včera ve vynikající kanadsko-české škole Sunny Canadian při výuce matematiky v angličtině, kdy žák s nadšením vyžadoval další a další úlohy od paní učitelky“. 
Prof. Milan Hejný, Pedagogická fakulta University Karlovy v interview pro Radiožurnál, leden 2013

“The expected level of achievement in the mathematics must be set up in a way that the child can master it. This is in line with choosing a correct way of motivation by a teacher and student’s inner feeling of solving a task independently by itself. This is an expected enthusiasm which I saw yesterday in an excellent Canadian school called Sunny Canadian, where a student was taught Mathematics in English, and he required additional tasks from the teacher, and was excited that he had solved the first by himself”.
Prof. Milan Hejný, Pedagogical Faculty, Charles University at a Radiožurnál interview, January 2013

----------------------------------------------------------------------------

"Chtěla bych vyjádřit obrovské poděkování všem učitelkám českého programu, a to jak těm, které u Vás již nepracují, tak i současným, především pak Katce Stejskalové a Anně Matouškové. Je naprosto neuvěřitelné, co s 26 dětmi ve třídě dokáží – jak jsem měla včera možnost vidět, všechny jsou v rámci jejich věku disciplinované, paní učitelky jim vštěpují toleranci a přátelství k ostatním dětem a za téměř 4 roky, co dcerka školku navštěvuje, udělala velký pokrok ve znalostech. Program, který paní učitelky dětem během celého školního roku připravují, se dá jen ztěžka najít v jakékoliv jiné mateřské škole! Včerejší besídka byla už jen završením dlouholeté práce paní učitelek s dětmi (každopádně vřele doporučuji shlédnutí toho, co si děti připravili). Velice Vám blahopřeji k tomu, že i přesto, že pravděpodobně na český program není Vaše školka primárně zaměřena, si udržujete takto vysoký standard! Opravdu si toho moc cením a pevně doufám, že pokud má mladší dcera začne SCIS v budoucnu také navštěvovat, úroveň předškolního vzdělávání bude stále vysoká."
Maminka Natálky (U Dráčků), prosinec 2012

"I would like to express enormous gratitude to all the teachers of  the Czech program, both present and past, especially Kate Stejskalova and Anna Matouskova. It is absolutely incredible they can do with 26 kids in a classroom. Yesterday I observed all students were disciplined, respectful, and friendly to each other, which are qualities instilled by the teacher. For nearly four years, our daughter has learned so much. The type of education these teachers have prepared can rarely be found in any other kindergarten! Yesterday's show was just the culmination of years of work by teachers with children (I definitely recommend seeing what the children prepared). Thank you and congratulations on the fact that even though the Czech program is not the main focus of your school, you maintain such a high standard! I really appreciate it and hope that when my younger daughter begins at SCIS in the future, the level of pre-school education will remain high."
Mother of Natálka (Little Dragons), December 2012

--------------------------------------------------------------------------

„Moc děkuju za vřelost a milý přístup, za úsměv na chodbách školy a za neskutečnou a obětavou práci pro naše děti." 
Maminka Nicoly (4.B) a Karolíny (6.A), prosinec 2012

"I would like to say thank you for having a kind approach with a warm smile in school hallways and very dedicated work you do for our children." 
Mother of Nicola (Grade 4B) and Karolína (Grade 6A), December, 2012

--------------------------------------------------------------------------

„Vaše škola může být maximálně pyšná na své výsledky. Průzkum ve Vaší škole dopadl fantasticky. Klima ve Vaší škole je perfektní. V rámci tohoto projektu jsem osobně navštívil desítky škol a začínal jsem mít dojem, že kvalita opravdu upadá a že se žáci chovají celkově hůře, že je škola nebaví, ale po návštěvě u Vás jsem nadšený z kvality, kterou vedení Vaší školy a Vaši učitelé odvádí. Nejraději bych, paní ředitelko, vedení a učitele zmíněných škol poslal k Vám na hospitaci.“
Robert Herák, koordinátor projektu "POHODA - Klima ve škole", společnost SCIO, listopad 2012

“Your school can be extremely proud of having great results. The research could not be concluded better than in SCIS, the climate in your school is excellent and open. I have visited many schools during these research projects and I started to have feeling that the quality is decreasing and students are not interested and behave more often inappropriately, but coming to SCIS cheered up my spirit about schooling and the quality which the school management and teachers perform. I would recommend SCIS as an example school for some that need improvement.”
Robert Herák, coordinator of project "WELL-BEING - Atmosphere at School", SCIO company, November 2012


---------------------------------------------------------------------------

„Vážená paní ředitelko Stiles, Vaše škola má nadprůměrně kvalitní, velmi dobrý a efektivní systém řízení. Jednoznačně stanovené kompetence vedoucích pracovníků, s vysokou mírou volnosti i odpovědnosti, prostor pro aktivitu doplněný enormně vysokým pracovním nasazením. Naprostá většina dokumentace školy je dostačující jak rozsahem, tak kvalitou zpracování. Dokumentace je vedena pravidelně, systematicky, správně. Při kontrole dokumentace jinými kontrolními orgány je více sledována její úplnost než obsah, takže se dá předpokládat, že žádná kontrola by neměla zjistit závažnější nedostatky. Pedagogický sbor se zdá být velmi ochotný, přístupný, tvůrčí. Kontroly ze strany ČŠI často tuto přednost nevnímají, zaměřují se na posouzení formálních stránek chodu školy.“ "Co v této pozitivní zprávě není napsáno, je mimořádný zážitek, který pro mne znamenala návštěva Vaší školy. Vysoké nasazení všech členů vedení, zájem o to, jak školu dál povznést, energie, která se dá cítit ze všeho dění. Pořád se něco děje, ale není to chaos, má to řád, směřování. Je cítit, že jste svým zaměstnancům paní ředitelko něco velmi významného vtiskla, ale tak nějak jakoby mimochodem, z povzdálí, nikdo se necítí manipulován, myslím že všichni vnímají jedinečnost nabídky, kterou mohou využít. Je potěšující sledovat Vaše úsilí, zvláště v porovnání s mnoha „mrtvými“ řediteli státních škol. A za dva tři roky, to se k Vám přímo vnutím na návštěvu, abych viděl, jak vzkvétáte. Děkuji pěkně za pozvání na Vaši výjimečnou školu!"
PaedDr. Jan Mikáč, externí poradce ve vzdělávání ve zprávě o předinspekční kontrole školy, srpen 2012

"The school has an above-average quality, very good and effective management system. Clearly defined competencies of managers with a high degree of freedom and responsibility, space for extra activity supplemented with enormously high work commitment. The vast majority of the school's documentation is sufficient both from the amount of content and quality. Documentation is maintained regularly, systematically, correctly. When checking the documentation by other control authorities often its completeness is more checked than the content, so it can be assumed that other control authorities would not find serious shortcomings. Teaching staff seems to be very helpful, accessible and creative. Checks by ČŠI often prefer not perceive this positive side, and unfortunately focus more on formal assessment of school sites." "What is not written in this positive report, is an extraordinary experience that my visit to your school meant for me. High commitment of all members of management interested in how the school can continue to rise, the energy that can be felt from all the action. Something is always happening, but it is not chaos, it has order, direction. It feels that the top management of school embedded something in the school, but somehow casually, from a distance, no one feels manipulated; I think all perceive the uniqueness of the offer, which they can use. It is gratifying to watch your efforts, especially in comparison with many "dead" principals of public schools. And in two or three years, I will push myself into visiting your school again to see how it is flourishing. Thank you very much for inviting me to your outstanding school!"
PaedDr. Jan Mikáč, External Consultant in Education in the pre-inspection report, August, 2012

--------------------------------------------------------------------------

"Děkujeme paní ředitelce Jitce Stiles za nedavné setkání, které bylo velmi profesionalní a vstřícné. Paní zástupkyně Švachová na nás udělala výborný dojem. Celý koncept školy a školky nás velmi zaujal. Odcházeli jsem s manželem oba nadšeni."
Maminka Filipka, červen 2012

"We would like to thank Director Dr. Jitka Stiles for her professionalism and understanding during a recent meeting. Ms. Švachová also made a great impression. We are very excited about it the concept of the school. My husband and I both left excited."
Mother of Filip, June 2012

---------------------------------------------------------------------------

"Vážená paní ředitelko Stiles, co se týče školy a vyučování jsem velmi spokojena. Myslím, že  kromě základního vyučování  děti  dostavají  velké  množství extra aktivit, dalších zajímavých informací, různé exkurze a jiné doprovodné akce... Obdivuji Vás a vedení školy, jak to vše zvládáte a stíháte! Jakmile jsem dostala 1 číslo SCIS Newsletteru chtěla jsem Vám poděkovat také za to, kolik jste toho v průběhu roku udělali a kolik ještě plánujete. Jen tak dál! Mam s čím srovnávat. Takže velmi oceňuji všechno co pro nás děláte! Ještě jednou děkuji."
Maminka Ivánka (1.B), duben 2012

"Dear Dr. Stiles, I am very satisfied with your school and the educational program. I think that in addition to the basic lessons, children experience a large amount of extra activities, various excursions and other special events ... I admire you and the school’s leadership with everything you organize and manage! When I received the first SCIS newsletter, I was amazed at how much you do during the year. Keep it up! It’s incomparable. I very much appreciate all you do for us! Thanks again."
Mother of Ivanka (1.B), April 2012

----------------------------------------------------------------------------

"Když dnes syn dorazil ze školy, už ve dveřích hrdě hlásil, jaké se mu dnes dostalo od Vás (pozn. ředitelka Jitka Stiles ) a pana generálního ředitele Rona Stilese pocty! Ještě než si zul boty, už držel v ruce knížečku s věnováním a mával s ní jako o život. Chtěla bych Vám poděkovat, opravdu a moc. Vím velmi dobře, že taková gesta pro něj mnoho znamenají (kdo netouží po tom být pochválen?). A když jsem v tom děkování – můj další speciální dík patří Vám (pozn. Jitce Stiles) za vedení kroužku Science. Syn je z něj přímo nadšený. A jestli mohu ještě pokračovat – děkuji Vám a panu ředitelovi za vedení školy. S mým manželem jsme opravdu velice spokojeni s celkovým konceptem a obdivujeme Vaše nasazení. A co se týká paní učitelky Hanky Mankové – jsme šťastní, že našeho syna učí takové paní učitelky, jakými paní Hana Manková a Christina McKellar jsou. Máte opravdu naší 100% podporu. Držíme Vám palce!
Maminka Marka (1.A), březen 2012

"When our son walked in the door after school today, he immediately reported the honor he received from you and Director Mr. Ron Stiles honor! Before he even took off his shoes, he excitedly waved his a little book and congratulatory note. Thank you so much. I know very well that such gestures mean a lot to him (who doesn’t like to be praised?). And on the topic of thanks, my sincere thanks you for leading the Science extra course. My son loves it and would love to continue. My husband and I are very satisfied with the overall concept of the school and admire your commitment. We are also pleased that our son can learn from such wonderful teachers like Hanka Manková and Christina McKellar. You have our 100% support. We’ll cross our fingers for you!
Mother of Marek (1.A), March 2012

------------------------------------------------------------------------------

"Do školky začala dcera chodit pár měsíců po svých druhých narozeninách. Hned od prvního dne se do školky těšila, odpoledne se jí ani nechtělo domů, ráda by si s kamarády hrála do večera. Milovala všechny své české i anglicky mluvící učitele, mnoho z nich je s námi v kontaktu i po jejich odchodu z ČR za novými zkušenostmi. Mladší syn se mnou velmi rád sestřičku ve školce vyzvedával, často utíkal za dětmi do třídy a nechtěl odejít, tak začal školku navštěvovat ještě před svými druhými narozeninami. Obě děti dělají neskutečné pokroky jak v anglickém jazyce, tak v ostatních dovednostech jako malování, zpívání, počítání, znalost písmen a mají velký rozhled v tématech, se kterými se školkové děti potkávají jen v menší míře (např. třídění odpadu, životní prostředí, mezilidské vztahy, země světa apod.). Jsem nadšená přístupem všech zaměstnanců, nejen báječných učitelů a lektorů, ale také kuchařek, recepčních a všech, kteří se o naše děti starají. Jsou to nejlépe investované peníze v mém životě, protože to, co se děti naučí, o to nikdy nepřijdou."
Maminka Lindy a Daniela z MŠ, 2012

"Our daughter started attending the preschool a few months after her second birthday. Right from the first day, she enjoyed the afternoon and did not want home but rather stay with her friends and play until the evening. She loved all her Czech and English-speaking teachers, many of whom are still in contact with us even after their departure from the Czech Republic. My younger son really wanted to join his sister in kindergarten; he often ran into the class and did not want to leave, so he started kindergarten before his second birthday. Both children are making incredible advances both in English and in other skills such as painting, singing, counting, and letters, but they also tackle issues which other preschool children rarely meet (eg. waste management, environment, relationships, world countries, etc.). I'm thrilled with the approach of all staff, not just the wonderful teachers but also cooks, receptionists, and all who care about our children. It’s the best investment of my life, because what children will never forget what they learn there."
Mother of Linda and Daniel, kindergarten, 2012

-------------------------------------------------------------------------

"Je naprosto neuvěřitelné, co s 25 dětmi ve třídě dokáží paní učitelky českého programu – všechny děti jsou v rámci jejich věku disciplinované, paní učitelky jim vštěpují toleranci a přátelství k ostatním dětem a znalosti dětí jsou každým týdnem větší. Program, který paní učitelky dětem během celého školního roku připravují, se dá jen ztěžka najít v jakékoliv jiné mateřské škole - návštěvou galerií a divadel počínaje, přes kurzy plavání či školku v přírodě, pěstování rostlin na školní zahradě a chování zvířátek ve třídě, až třeba po spaní ve školce a výlety na koních. To vše doplňují naprosto úžasné školní akce jako kloboukový den, den bláznivých účesů, pálení čarodějnic, Halloween, červený den - pokus o zapsání do Guinessovy knihy rekordů a spousty a spousty dalších. V téhle školce se prostě děti nenudí :)"
Rodiče z MŠ - český program, 2012

"It is absolutely incredible what a teacher can do with 25 kids in the Czech program classroom. Even considering their age, all children are disciplined, respectful, friendly, and each week bring home new knowledge. The activities prepared by the teacher are hard to find in any other kindergarten – visiting galleries, theaters, swimming lessons, outdoor trips, gardening, class pets, school sleepovers, and horseback riding. All this on top of amazing school events like hat day, crazy hair day, witch burning, Halloween, red day…even an attempt to enter the Guinness book of world records, and lots more. In this school, children are never bored. :) "
Parents, kindergarten - Czech program, 2012

----------------------------------------------------------------------------

"Tato školka překonala i ta nejvyšší očekávání o mnoho procent. Děti sem chodí rády a úplně odpadlo raní fňukání, že se jim do školky nechce. Učitelé zde dělají více než maximum a naše holky si je dokonce zvou i na oslavy narozenin. Mám možnost porovnat i s jinou školkou a jsem opravdu hrdá na to, že naše děti chodí sem. Je sice docela drahá, ale nikde jinde nezažijete tu úžasnou atmosféru a hlavně báječné lidi ze Sunny Canadian."
Maminka Magdalény (MŠ), Lindy (MŠ) a Kristýny (ZŠ), 2012

"This school surpassed even the highest expectations by a huge margin. Children come here happy, never whining that they don’t want to go to school. The teachers here go above and beyond, and our girls even invited them to their birthday parties. I can compare experiences at other kindergartens, and I'm really proud that our children go here. Although it is quite expensive, but nowhere else will you find the amazing atmosphere and wonderful people at Sunny Canadian."
Mother of Magdalena (kindergarten), Linda (kindergarten) and Kristyna (Elementary School), 2012

----------------------------------------------------------------------------

"Děkuji Vám i všem učitelům za velmi milý a vstřícný přístup a přijetí. Klukům i mně se ve vaší škole moc líbí. Děkuji."
Maminka Jakuba (ZŠ), březen 2012

"Thanks to all teachers and for the very kind and friendly attitude. My boys and I really appreciate your school. Thank you."
Mother of Jakub, elementary school, March 2012

----------------------------------------------------------------------------

"Chtěl bych ocenit práci paní učitelky naší Anetky ve třídě U Dráčků. I když u Vás ve školce působí krátce, dovedla si děti získat a když ví, že tam paní učitelka bude, tak se do školky těší. Oceňuji její trpělivost a pozitivní přístup, což v této náročné profesi není samozřejmé u každého pedagoga. Věřím, že tato zpětná vazba Vám bude k užitku, nebo alespoň naladí na hezký víkend."
Tatínek Anetky (U Dráčků), březen 2012

"I would like to acknowledge the work of Aneta’s teacher in Little Dragons. Even though she has only been in your school a short time, under her leadership, Aneta always looks forward to seeing her at school. I appreciate her patience and positive attitude, which is not easy in this demanding professions. I hope that this positive feedback is welcomed and shared as a start of a good weekend."
Father of Anetka, Little Dragons, March 2012

-----------------------------------------------------------------------------

"Ráda bych Vám (pozn. paní učitelce Janette Vargaeštok) touto cestou poděkovala za vynikající a nadstandartní péči o děti v 1. polovině tohoto roku. David i my rodiče jsme ve škole moc spokojeni."
Maminka Davida (1.B), leden 2012

"I would like to take this opportunity to thank teacher Janette Vargaeštok for the excellent and unprecedented care of our children in the first half of this year. Our son David and we are both very happy at school."
Mother of David (1.B), January 2012

------------------------------------------------------------------------------

"Jménem rodičů dětí z 1. B vám chci touto cestou poděkovat za vaši dosavadní obětavou péči o naše děti i za ochotnou pomoc nám, rodičům, především v situacích, kdy jsou děti nemocné a nemohou přijít do školy. Vážíme si toho, že se na vás můžeme s důvěrou kdykoliv obrátit. Oceňujeme výborné zvládnutí příprav na předvánoční akce, kdy jste s dětmi během krátké doby nastudovaly hned tři vystoupení (Louskáček, otevření předvánočních trhů, třídní besídka) - děkujeme za váš čas a elán, který jste do přípravy těchto akcí vložily. Moc si vážíme vašeho osobního zaujetí a přístupu k našim dětem – vůbec není obvyklé, aby paní učitelka na vlastní náklady pořídila dětem kostýmy a kroje či zakoupila jim všem dárky pod stromeček. Vaše obětavost, se kterou vše děláte, je obdivuhodná. Jako rodiče našich dětí víme, že někdy se z andílků dokáží změnit v pěkně lumpačivé čertíky – proto vám děkujeme za váš úsměv, který vás – i přes všechno náročné - každodenně provází. Díky vašemu milému úsměvu mám - aspoň já určitě - svět každý den malinko hezčí. Do nového roku vám proto přejeme pevné zdraví, hodně osobních i pracovních úspěchů a spokojenosti a v neposlední řadě také spoustu trpělivosti s našimi dětmi."
Maminka (1.B), leden 2012

"On behalf of the parents of students of I.B, I want to thank you for your selfless care of our children and even willingness to help us parents, especially in situations where children are sick and cannot come to school. We appreciate the fact that the we can come to you at any time with concerns. We also admire the excellent Christmas events (Nutcracker, Christmas market performance, class party). We thank you for the time and enthusiasm that you put into preparing these events. I really appreciate your personal involvement and attitude toward our children. It’s unusual to find a teacher who, at his own expense, creates costumes and even puts presents under a tree. The dedication you bring to the job is admirable. As parents, we know that our “angelic” children can sometimes turn into little devils, so we thank you for your constant smile in spite of all challenges. Thanks to that smile, everyone’s day (at least mine) is a little brighter. I wish you health, happiness, personal and professional success in the new year."
Mother (1.B), January 2012

------------------------------------------------------------------------------

"Pražské divadelní a filmové centrum (Prague Film & Theater Center: PFTC) by rádo poděkovalo všem rodičům za velikou podporu posledních několika týdnů, učitelům Sunny Canadian za jejich usilovnou práci a fantastické zapojení do projektu Louskáček - nestárnoucí klasiku s nádhernou hudbou P. I. Čajkovského. Přeplněný společenský sál Kulturního domu Jesenice byl velmi naplňující. Rádi bychom dále poděkovali režisérce Lindsay Stewart, paní učitelce Lauren Barta za její pomoc při vytváření kostý́mů a rekvizit, Tatianě Irbis za další kostýmy, Michaelu Rowlandovi za scénografii, Rachel Mersky za jejich grafický design, Marice Hanušové za její překrásnou choreografii na valčík květin, všem dobrovolníkům z PFTC a konečně vedení Sunny Canadian School za přizvání k této úžasné spolupráci na takovémto mezioborovém projektu. Studenti poskytli všem ohromný zážitek tohoto vánočního muzikálu a přinesli nám všem tak krásný vánoční dárek. Toto předvánoční představení Louskáčka můžeme označit za vrchol letošního roku."
Pražské divadelní a filmové centrum (Prague Film& Theater Center: PFTC), prosinec 2011

"Prague Film & Theater Center PFTC would like to thank all Sunny Canadian parents for their great support the past few weeks as well as teachers for their hard work and fantastic involvement in the Nutcracker – a timeless classic with beautiful music of Tchaikovsky. The final production in the crowded Jesenice Cultural Center was well worth the effort. We would also like to extend thanks to director Lindsay Stewart, teacher Lauren Barta for her assistance in creating costumes and props, Tatiana Irbis also for costumes, Michael Rowland for scenography, Rachel Mersky for graphic design, Marika Hanušová for the beautiful choreography of the waltz of flowers, all volunteers from PFTC and finally the Sunny Canadian School management for initiating this amazing collaboration on such an interdisciplinary project. Students provided everyone with a nice Christmas gift with this beautiful Christmas musical. This performance of the Nutcracker can definitely be described as one of the highlights of the year. "
Prague Film & Theater Center PFTC, December 2011


Škola si vyhrazuje právo příspěvky v případě potřeby redakčně zkrátit. / The school is entitled to shorten the messages if necessary.