Schola Pragensis 2017 - pozvánka / Schola Pragensis 2017 - invitation

Sunny Canadian School se opět zapojí do největší přehlídky středních škol konané v hlavním městě Praha. Schola Pragensis začíná ve čtvrtek 23. listopadu a trvá až do soboty 25. listopadu. Školy zřizované hlavním městem Prahou i jinými subjekty zde prezentují nejen svá zařízení, ale i výsledky své práce, a to jak v oblasti pedagogické, tak i v oblastech zájmových činností. Potencionální zájemci o studia na vybrané škole se mohou v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí, a mají i možnost porovnání s jinými školami.

Přijďte nás navštívit, pozdravit své spolužáky, kteří budou SCIS prezentovat.

Najdete nás v Kongresovém centru u metra Vyšehrad ve 4. patře. číslo stánku 416.

-------

Sunny Canadian School will  participate again in the largest show of secondary schools held in Prague. Schola Pragensis starts on Thursday, November 23 and lasts until Saturday, November 25. Schools will be presenting not only their equipment, but also the results of their work in education and in activities. Potential candidates for studies at selected schools can get a close-up view of what the school offers, and have the opportunity to compare schools.

Come visit us, greet classmates, who will be presenting SCIS.

You can find us in the Congress Center near the metro Vysehrad (4th floor, tent number 416).

schola pragensis