Schůzka s rodiči budoucích prvňáků - Zápis 2016 / Informative meeting with parents Enrollment 2016

Listopadová schůzka s rodiči - Zápis 2016

První informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáků se uskuteční dne 11. 11. 2015 (16:00-17:00) v Sunny Canadian School.

Na této schůzce se rodiče budoucích žáků 1. třídy seznámí s následujícími tématy:

 • Jak je důležitý a zároveň náročný vstup dítěte do 1. třídy
 • Školní zralost
 • Jak správně sedět při psaní a držet tužku
 • Děti s odlišným mateřským jazykem
 • Multikultura na naší škole
 • Vývoj řeči předškolního dítěte
 • Proces osvojení druhého jazyka – bilingvismus
 • Rodina a škola

 

ruce

Přijďte se podělit o naše odborné zkušenosti a znalosti týkající se vstupu Vašeho dítěte do 1. třídy.

Informative meeting with parents Enrollment 2016 

Invitation to the first informative meeting of parents of future first-graders, which will be held on November 11, 2015 (16: 00-17: 00) at Sunny Canadian School.

At this meeting, the parents of future pupils 1st Class will be informed about the following topics:

 

 • How important and at the same time demanding is the admission of a child to 1st class
 • School readiness
 • Children with a different mother tongue
 • How to sit properly in writing and keep a pencil
 • Multiculturalism in our school
 • Development of speech of preschool children
 • The process of acquiring a second language – bilingualism
 • Family and school

 

ruce
Come to share our expertise and knowledge of your child's entrance into first grade.