Setkání v rámci projektu "Matka Země" / Short presentation of story and book results in occasion of Mother Earth Project (kopie) (kopie)

Projekt " Matka Země"

Ve čtvrtek 31. března se všechny děti z mateřské školy sešly v rámci celoročního projektu „Matka Země“.  Každá třída prezentovala knihu s vlastním vymyšleným příběhem a ilustracemi o matce Zemi. Projekt byl propojen i s akcí „Týden knihy“. 

Mother Earth Project

Thursday, March 31st at 10.45 a.m. meeting of all classes in the name of Mother Earth in HALL; Short presentation of story and book results in occasion of Book Week and Mother Earth Project part INVENTING A STORY /WRITING A BOOK.


1vše