Školkový projekt – Svět zvířat / Kindergarten project – Animal Kingdom

Dnes se všechny děti ze školky setkaly ve sportovní hale, aby si ukázaly, jaká zvířata žijí v Evropě. Na začátku setkání přišel děti pozdravit školní maskot Los západokanadský a zároveň s sebou přinesl velkou mapu Evropy. Každá třída prezentovala jedno zvíře žijící v Evropě, předvedla pohyby nebo zvuky zvířat. Los ocenil znalosti dětí a jejich spolupráci! Následně jsme se rozešli do tříd školky, abychom se zúčastnili různých her a činností. Děti si například prostřednictvím pohybové hry vyzkoušely životní cyklus žáby, společně vytvořily dlouhého hada procházejícího přes různé překážky nebo naslouchaly čtenému příběhu o sovách. Děti zažily mnoho zábavy, získaly nové zkušenosti a již nyní se všichni těšíme na naše příští dobrodružství.All Kindergarten students met in the Sports Hall today to learn about animals from Europe. At the beginning of the event, our school mascot the Canadian Moose came to visit and greet us, with a map of Europe. Each class presented an animal that lives in Europe, and the students imitated either its movements or sounds. Everyone did a great job and the Moose appreciate that! After meeting in the Sports Hall, we went to the kindergarten classrooms to play diverse games or complete various activities. For example the children experienced life cycle of a frog, cooperated together to move through obstacles as a long snake, or listen to a story about an owl. We had so much fun and we are looking forward to future adventure!