Vítame Vás na stránkach knihovny / Welcome to the library page :)

Knihovna, umístěná v nejkrásnější části školy, vznikla roku 2015, poskytuje prostor pro nádherné beletristické i náuční knížky v převážně dvou jazycích (čeština, angličtina), studijní stoly, relaxační zónu. Součastí knihovny jsou i učebnice.  Vzhledem ke bilingvní výuce je záměrem postupné doplnování jak odborných tak i beletristických titulů v obou jazycích. / The library, situated in the most beautiful part of the school, was founded in 2015. It gives an area to consume splendid fictional and educational books in two languages, Czech and English, studying tables, and space for relaxation. Textbooks are also available in the library.    Více / Read more about our library!
                               opening hours
                       Knížky se půjčují na 1 měsíc. / Books are borrowed for 1 month.

                                       Při návštěvě vás prosíme o ticho.  / 
 We ask for silence during your visit.

              fotky fotky Sunny Canadian International School Library fotky fotky


       Ke stažení / Click to download:  *  Přihláška do knihovny / Library Registration Form    *  Knihovní řád / Library Rules
                                                       

                            Kontakt / Contact:        zvonickova@sunnycanadian.cz, tel: 602 957 488


             "Těšíme se na vaší návštěvu. / We are looking forward to your visit."            Viera Zvoníčková a učitelé / and teachers