Školská rada ve školním roce 2014/2016

Počátkem září 2014 proběhly na Sunny Canadian International School doplňující volby do Školské rady pro Základní školu a Gymnázium  SCIS. Radu tvoří šest členů:

  • paní Zuzana Chumanová(zvolená jako zástupce rodičů)
  • paní Magdalena Jiříková (zvolená jako zástupce pedagogického sboru)
  • paní Petra Kabíčková (zvolená zřizovatelem školy)
  • paní Kateřina Kocourková (zvolená zřizovatelem školy)
  • paní Alena Malčánková (zvolená jako zástupce rodičů)
  • paní Jana Zbirovská - předsedkyně rady (zvolená jako zástupce pedagogického sboru)

Písemné náměty můžete radě posílat na mailovou adresu skolskarada@sunnycanadian.cz

Z technických a časových důvodů Vám členové školské rady nemohou odpovídat obratem, ale Vašimi připomínkami a náměty se zabývají na společných schůzích.

Stručné informace o činnosti a jednáních Školské rady naleznete ve složce Činnost Školské rady.
Zápisy z jednání Školské rady jsou k nahlédnutí u předsedkyně Školské rady Jany Zbirovské v kanceláři zástupce pro druhý stupeň ZŠ.

Článek o Školské radě a o jednotlivých členech naleznete v Newsletteru SCIS (listopad prosinec 2014)

Školská rada 2014