Slavnostní předání prvních certifikátů Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu Sunny studentům / Duke of Edinburgh´s International Award certificates handed over to the first group of Sunny Canadian students (18.9.2017)

Dnes Sunny Canadian International School přivítala pana Tomáše Vokáče, který je výkonným ředitelem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu v České republice. Pan Vokáč předal na prvním letošním studentském shromáždění bronzové certifikáty prvním dvaceti studentům Sunny Canadian, kteří byli v loňském roce úspěšně zapojeni do tohoto prestižního  programu. Je nám ctí, že naše škola může být jeho součástí, a současné deváté třídy se už netrpělivě těší, až se budou moci také zapojit. Všem oceněným studentům gratulujeme a doufáme, že jejich cesta postupně povede až ke zlatému  certifikátu  této prestižní mezinárodní ceny.

 

Sunny Canadian welcomed today Mr. Tomáš Vokáč who is an Executive Director of the Duke of Edinburgh´s  International  Award in the Czech Republic. Mr. Vokáč handed over bronze DofE certificates to the  first 20 students of Sunny Canadian that successfully met requirements  of this fabulous program in the last school year. Current Grade 9 is already looking forward to their achievements in this program. We would like to congratulate all students who received the bronze certificates and we truly hope that they will continue to the golden certificate of this leading youth achievement award.