Stále můžete podpořit Kliniku popáleninové medicíny nemocnice Královské Vinohrady / You can still support the Burn Center at Kralovske Vinohrady Hospital

Stále ještě můžete finančně podpořit Kliniku popáleninové medicíny nemocnice Královské Vinohrady.
Finanční výtěžek zanesou dětští zástupci Sunny Canadian International School  přímo dětem na Kliniku popáleninové medicíny nemocnice Královské Vinohrady. Popáleniny patří mezi nejčastější dětské úrazy a noční můry řady rodičů. Ve spolupráci s přednostou kliniky panem Lubomírem Brožem budou peníze použity přímo na vylepšení prostředí těžce popálených dětí, které se na této klinice léčí.  Více informací o klinice naleznete na http://www.fnkv.cz/klinika-popaleninove-mediciny-uvod.php.

This year we will support the Burn Treatment Center of the Kralovske Vinohrady hospital (http://www.fnkv.cz/klinika-popaleninove-mediciny-uvod.php).