Stipendium/Scholarship

Nadaní studenti mají možnost získat na celé čtyři roky studia sociálně prospěchové stipendium (snížené školné na 3 500 Kč/měsíčně) nebo každoročně získat a obhájit prospěchové stipendium (20% snížení ročního školného).

Stipendista Sunny Canadian International School má vynikající studijní výsledky, úspěšně reprezentuje školu v národních a mezinárodních soutěžích, účastní se charitativní činnosti, podporuje a šíří svým vystupováním a aktivitami dobré jméno školy.

Bližší informace o podmínkách získání stipendia Vám sdělí:


1

Ing. Jitka Stiles, Ph.D.

ředitelka školy / Principal of Sunny Canadian International School

Tel.: 739 692 610

e-mail: reditel@sunnycanadian.cz


1

PaedDr. Jana Zbirovská

zástupce ředitele pro Gymnázium / Vice Principal - High School

Tel.: 734 570 671


e-mail: gymnazium@sunycanadian.cz