Sunny Canadian maskot los západokanadský v MŠ / Sunny Canadian mascot Canadian moose in KG (18.10.2017)

Dnes jsme ve školce měli velmi hezkou a zábavnou návštěvu! Mezi děti ze školky zavítal školní maskot los Sunny Canadian. Přišel se podívat na zvířátka, která děti vyrobila a co se od nich naučily. Všechny děti ocenil za jejich tvořivost a vytrvalost. Jsme moc rádi, že mezi nás přišel. Byla s ním velká legrace!

………………………………..

Today we welcomed a very important and entertaining visitor in our Kindergarten. Our school mascot the Sunny Canadian Moose came to see all the animals that the students created. The students shared with the moose what they learned from them. The moose appreciated all the students’ effort, creativity and endeavour. We are very happy he came to visit us. We had a great time together!