SunnyTV: SCIS's YouTube Extra Course

Tento školní rok Sunny Canadian International School otevřel nový kroužek, YouTube Channel. Žáci přihlášení do tohoto kroužku se naučili, jak si naplánovat krátký video projekt a základy editace a zveřejňování videí. Naučili se také, jak napsat scénář a přiřadit role a osvojili si schopnosti v oblasti koordinace a týmové práce. Žáci také studovaly různé formy dramatu a komedie a několik trendů v oblasti videotvorby na sociálních sítích. 

Nemůžeme se dočkat dalšího roku, kdy opět uvidíme návaznost na jejich tvrdou dřinu v rámci videí, tvůrčí vizi a zábavu při uplatňování nových dovedností v sebevyjádření.


This school year Sunny Canadian International School premiered its YouTube extra course. Students who signed up learned how to plan for a short video project and the basics of video editing and publishing. They learned how to write a script and assign roles, building skills in coordination and teamwork. The kids also studied different forms of drama and comedy, and several trends in social video-making.

We can't wait to see them again next year and continue their hard work, creative vision, and having fun applying new skills in self-expression.