Svět zvířat / Animal Kingdom

Milí rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na probíhající výstavu jakožto zahajovací akci našeho celoročního projektu „Svět zvířat“. V rámci projektu se děti prostřednictvím nového školního maskota budou seznamovat s charakteristickými znaky jednotlivých zvířat, jejich zvyky a místy výskytu. Naší první společnou aktivitou bylo najít ve světě zvířat pravidla chování, která jsou důležitá i pro náš společný život ve školce. Prosím, přijďte se podívat například na myšku, zebru nebo orla. Od pondělí 9. 10. 2017 můžete hledat deset zvířátek ve všech prostorách školky, na chodbách v blízkosti tříd.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

Dear Parents,

We are proud to invite you to our exhibition which opens the Kindergarten Yearly project – Animal Kingdom. In this project the new school mascot will introduce typical characteristics of animals from different parts of the world, their habits and habitats to students. Our first activity was to choose a rule of conduct from the animal kingdom that is also important for our cohabitation in the kindergarten. Please, come see our animals, which include a mouse, zebra and eagle.  Starting Monday October 9th 2017 you can search for ten animals in the kindergarten premises, in the hallways outside the classrooms.

We are looking forward to your visit!