Teambuilding - studenti Gymnázia, ročník 4G1 / Teambuilding for SCIS students, Grade 4G1 (14. - 15.9.2017)

15. 9. 2017 / September 15, 2017
Dopoledne bylo věnováno klidnějším komorním aktivitám na podporu vzájemné důvěry a poznávání a přineslo i silné a krásné emoce.
Odpoledne jsme si vyzkoušeli spolupráci ve skupině při plnění zábavného úkolu. Potom se nálada opět zklidnila a zamyšlení nad slovem  zodpovědnost  a sdílení názorů dovršilo celodenní cestu, na jejímž konci jsme si byli vzájemně mnohem blíž. Jsme dobrá parta, kde se nebojíme být sami sebou se svými silnými i slabými stránkami a umíme si vzájemně pomáhat a podpořit se.

 Teambuilding 14.-16.9. Teambuilding 14.-16.9. Teambuilding 14.-16.9. Teambuilding 14.-16.9. 


15. 9. 2017 / September 15, 2017

Po včerejším aktivním dnu, kdy jsme navštívíli sklářskou huť a její muzem a dílny a večer uspořádali narozeninovou oslavu naší spolužačce, nás dnes čeká klidnějí program plný teambuildingovýcch her. 

After yesterday's active day, when we visited the glassworks museum and organized a birthday celebration for our classmate, we are waiting for a relaxing program full of teambuilding games today.

10:30 / 10.30 a.m. 

Jsme v pořádku na místě. Právě se ubytováváme a obdivujeme krásné apartmány! A co víc? Na Dianu čekalo překvapení! Balónkova vyzdoba! Ma dnes 16.narozeniny! Chystáme se na nákupy, uvaříme si oběd a vyrazíme na prohlídku areálu. 

We're safely at teambuilding. We are settling down and admiring the beautiful apartments! And what more? Diana was suprised! Balloon decoration for her! Today is her 16th birthday! We are going shopping, cooking lunch and going out to explore the grounds.
HS09:20 / 9.20 a.m.

Srdečně všechny zdravíme, šťastně jsme se „nalodili“ a nyní sedíme ve vlaku a míříme k Sázavě. 

We cordially greet you from the train while you are going to Sazava.