Příprava studentů na Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu / Preparing Students for the Duke of Edinburgh Award

 Duke of Edinburgh

Již od první návštěvy pana Ondřeje Lochmana, tehdejšího výkonného ředitele České národní kanceláře Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE), v září 2015 naše škola intenzivně pracuje na vybudování úspěšného centra DofE. Naši vyučující absolvují potřebná školení, také se věnujeme propagaci ceny mezi žáky.

Máme více než 30 žáků z 8. a 9. ročníku ZŠ a z 1. a 2. ročníku gymnázia, kteří jsou připraveni usilovat od září 2016 o dosažení bronzové úrovně. S touto úrovní programu se začíná ve věku 14 let. Účastníci DofE si stanovují osobní cíle ve čtyřech oblastech (vybrané dovednosti, sportovní činnosti, dobrovolnictví a dobrodružná expedice) a usilují o jejich splnění. Prvním třem oblastem se věnují po dobu minimálně 3 měsíců. Jednu ze zvolených oblastí si vyberou a stanoví si náročnější cíl, který musí plnit nejméně 6 měsíců. Završením bronzové úrovně je dobrodružná výprava, která trvá minimálně 2 dny a 1 noc. Dosáhnout bronzové úrovně je tedy práce nejméně na 6 měsíců.

Žáci se během června každý pátek odpoledne setkávali se svými vyškolenými učiteli a věnovali se přípravě programu a stanovování cílů v jednotlivých oblastech. Program pak byl oficiálně zahájen dne 12. září 2016.

Žáci naší školy, kteří zatím ještě nedosáhli na požadovanou věkovou hranici 14 let, také nemusejí zahálet. Někteří z nich se připravují na oficiální cenu plněním originálního programu, označovaného zdrobnělinou „Dofík“, vytvořeného speciálně pro žáky SCIS učitelkou Michaelou Kašparovou. Její žáci se již druhým rokem věnují čtyřem oblastem stanoveným programem DofE. V oblasti sportu si vyzkouší běh, bruslení a jízdu na kolečkových bruslích, jako dobrovolnickou činnost zvolili pomoc ve školní knihovně, svůj talent rozvíjí v hodinách hudební výchovy s panem Boho přípravou společných vystoupení. Na závěr školního roku mají naplánovanou dobrodružnou výpravu na 3 dny a 2 noci.

Jako ideální příležitost pro rozvíjení činností potřebných pro získání Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu se jeví zimní a jarní ozdravné pobyty. Loňská třída 7. B na škole v přírodě na Jizerce představila program DofE 6. ročníkům. Všichni pak absolvovali malý workshop určený k hlubšímu seznámení s jednotlivými činnosti. Věnovali se sportu v podobě ranního běhání, odpolední cyklistiky a každodenní pěší turistiky, svůj talent uplatnili ve fotografické soutěži. V rámci dobrovolnictví vyčistili část přírodního parku kolem Jizerky. Na závěr se vydali sami po skupinkách na dobrodružnou 12 km dlouhou výpravu se vzdáleným dohledem, kterou si samostatně naplánovali a připravili. Velmi se těším, že tuto praxi uplatníme v budoucnu na většině školních pobytů v přírodě.

Přejeme všem našim žákům, aby se jim v Mezinárodní ceně vévody z Edinburghu v nadcházejících letech dařilo.


Since Mr. Ondrej Lochman, the then Czech Executive Director from the Czech National office of the internationally acclaimed Duke of Edinburgh Award came to present us the license to offer the Award in September, 2015, we have been busy training teachers and recruiting students to be as successful a center as we can be!

At that time we had over 30 students interested to start the Bronze Award in September, 2016 ranging from Grade 8-11. Students can participate in the Bronze level from 14 years of age. The level has 4 sections in which they complete personal goals: Skills, Physical Recreation, Service and Adventurous Journey. In the first three sections students do a minimum of 3 months activity. They also choose a section in which they will set a more demanding goal and which they pursue for at least 6 months. The adventurous expedition lasts at least 2 days and 1 night. It will therefore take at least 6 months to complete the Bronze level.

To assist students in completing their application forms and set SMART goals for the activities, our trained staff is meeting with them each Friday afternoon through June. We officially started the program from September 12, 2016.

Even students not yet of age are preparing for their awards by participating in an SCIS original program initiated by Homeroom Teacher, Michaela Kašparová, endearingly called the “Little D of E,” or “Dofík”. This class has been following the 4 activities for already a second year: running, ice skating, roller blading; volunteering in the school library, participating in 2 performances with Mr. Boho; and even planning an adventurous trip for 3 days and 2 nights in the last week of the school year.

The School in Nature week is a perfect time to learn and develop some of the activities needed for awards in the programme. 7B continued exploring the Dofík in Jizerka and presented the Award to grade 6. They had a workshop to familiarize with the activities, did sport (a morning run and afternoon biking / hiking every day), developed talent (a photo competition), had an adventurous trip (planning and hiking 12 km on their own with distance surveillance), and volunteering (by cleaning the natural park around Jizerka). I look forward to hearing about more practical application of the Duke of Edinburgh Award in future Schools in Nature!

We wish all of our students well in successfully completing their Duke of Edinburgh Awards in the coming years.