Třídy anglického programu / English Classes

Každou třídu MŠ Sunny Canadian vedou dvě paní učitelky: rodilá mluvčí a česká paní učitelka.

Třídy jsou věkově rozděleny:

Blue Bunnies (cca 2-3 roky), Purple Dinos (cca 3-4 roky), Yellow Ducks (cca 3-4 roky), Green Frogs (cca 3-5 let), White Foxes (cca 4-5 let), Orange Tigers (cca 5-6 let),  Red Eagles (cca 5-6 let) a Brown Bears (cca 5-6 let)

Třídní vzdělávací plán odpovídá školnímu vzdělávacímu programu "Sunny Canadian - Learning with fun" včetně jeho čtrnáctidenních témat. Tyto jsou však upraveny paními učitelkami pro konkrétní věkovou skupinu a jazykovou úroveň dětí.

 ---------

Sunny Canadian Kindergarten has a specialized educational program for children from a very early age teaching basic life and language skills in a warm, welcoming and fun environment.  We also have an elementary school where they can continue their education in a similar environment.

Each kindergarten class at Sunny Canadian is lead by two experienced, qualified teachers: a native-speaking English teacher and an English-speaking Czech teacher.

The classes are divided by age group:

Blue Bunnies (2-3 years  old), Purple Dinos (3-4 years old), Yellow Ducks (3 -4 years old), Green Frogs (3-5 years old), White Foxes (4-5 years old),  Orange Tigers (5-6 years old, pre-first grade), Red Eagles (5-6 years old, pre-first grade) and Brown Bears (5-6 years old, pre-first grade)