UPOZORNĚNÍ - 6.- 10.3. 2017 se nekonají kroužky a jazyky pro 1.stupeň/ ATTENTION - Extra courses and languages are not held on 6.-10.3.2017 for 1st stage

   

Tento týden se nekonají kroužky a Extra jazyky pro 1. stupeň, a to  důvodu odjezdu dětí na Zimní ozdravný pobyt. Ceny nebyly započítány do základní ceny a nebudou tedy nahrazovány. 

MŠ - kroužky se tento týden konají normálně podle rozvrhu.

Veškerá doučování  a extra jazyky pro 2. stupeň se také konají standardně, jelikož druhostupňové děti byly na ozdravném pobytu již v lednu.

Extra courses and extra  languages for stage 1  are not held on 6.-10.3.2017 due to winter trip of stage 1. Prices were not included in the  price of the extra courses. 

KG - Extra courses are held this week as usual.

Second stage extra tutoring and extra languages are  also running as usual.