Výsledky národního testování žáků 9. tříd/ Results of the National testing of grade 9 students (14.12.2017)

Výsledky Národního testování žáků 9. ročníku, organizovaného společností SCIO, jsou tu! V listopadu se naši deváťáci podrobili testování z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Výsledky jsou velmi potěšující! V českém jazyce naše škola zaujímá lepší místo než 80 % zúčastněných škol, v matematice dokonce patříme mezi 10 % nejlepších. Paní ředitelka a pan ředitel společně se zástupkyní ředitele pro 2. stupeň osobně pogratulovali žákům k jejich úspěchu a popřáli jim mnoho štěstí a sil v přípravě na přijímací zkoušky na střední školy, které je čekají v průběhu dubna.

 

Results of the National testing of grade 9, which are organized by the company SCIO, are here.  Both our grade 9 classes were tested in November, and the test had three parts: Czech, Math and General Study Skills. The results are just  fantastic. Our grade 9 students are in Czech language better that 80 % of tested schools, and in Math we belong to the top 10 % per cent. School management congratulated students on their success and wished them good luck in entrance exams to the high schools that grade 9  students will write in April. 

resultsgrade9