Výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2016-2017 / Results of enrollment for first grade for the school year 2016-2017

zápis