Zájmové kroužky/Extra courses (22.-26.5.2017)


Příští týden 22. – 25.5.2017 nás čekají Školy v přírodě, tedy ozdravné pobyty dětí mimo Prahu. Jsme rádi, že se dětí přihlásilo opět hodně, protože akce tohoto typu rozhodně utužují kolektiv, děti poznávají nová místa, stávají se samostatnější. Vzhledem k tomu, že na těchto pobytech bude velké množství dětí, nekonají se kroužky a nebylo s nimi počítáno  do žádné ceny kroužku za toto pololetí. Totéž platí pro doučování.

V současnosti se věnujeme přípravě kroužků na první pololetí příštího školního roku. Doufáme, že nabídneme vyvážený poměr mezi kroužky vzdělávacími, sportovními i uměleckými. Konečný seznam kroužků bude představen na Veletrhu kroužků (7. 6. pro školku a 8.6. pro školu a gymnázium).  

Next week (22. – 25.5.2017) is devoted to Schools in Nature, Spring trips out of Prague. We are very glad that so many children are registered for the trips. Extra courses are therefore not running that week and they were not included in the price. The same applies for extra tutoring.

We are recently working on new lists of extra courses for the first semester of the next school year. We trully hope that we will be again able to come up with a  well balanced offer of extra courses covering sports, arts, extra tutoring and others. Extra courses for the next year will be introduced at the Extra Courses Fair held June 7 for our kindergarten and June 8 for our elementary school and high school.