Zájmové kroužky/Extra courses (23.-27.9.2017)


V době od 23.-27.10.2017 z důvodů ředitelského volna a podzimních prázdnin neprobíhají zájmové kroužky.

From 23.-27.10. 2017 are no Extra courses