Zákony přírody na dosah žákům - Badatelský způsob výuky na ZŠ

ESF logolink
  • Název projektu: Zákony přírody na dosah žákům – Badatelský způsob výuky na ZŠ
  • Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.32/02­.0029
  • Realizace projektu: 1. 4. 2013 – 31. 12. 2015
  • Realizátor projektu: Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany
  • Partner projektu: Sunny Canadian International School – Základní škola a Gymnázium, s.r.o.

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost v rámci 1. prioritní osy Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Projekt usiluje o probuzení zájmu žáků o problematiku přírodních věd. Cílem všech klíčových aktivit je inovace tradičního způsobu výuky přírodních věd uspořádáním série přírodovědných experimentů realizovaných samotnými žáky v prostorách školy i mimo ni. Během jejich realizace děti nejen poodhalí zákonitosti přírody, ale nahlédnou také na jejich důležitost v našem každodenním životě.

POPIS PROJEKTU