Zpátky do lavic/Back to the desk (21.-25.8.2017)


Ne, nelekejte se, nezmeškali jste začátek školy, jen právě dnes 21.8. 2017 začal tradiční letní příměstský tábor Sunny Canadian, který má za úkol vrátit děti zpět do školního života a komunikace v angličtině. Tábor je letos  pod vedením  paní Smarandy a Dominique. Naši noví prvňáčci se během tohoto prázdninového týdne navíc seznámí s prostředím naší školy, díky pestrému program zde zažijí  mnoho nového a zábavného, najdou si zde nové kamarády. A až se ozve  opravdové první školní zvonění, tak už budou vstupovat do dobře známého bilingvního prostředí.

No, do not be afraid, you have not missed the start of school, but today 21.8. 2017, the annual Sunny Canadian summer camp began. The main aim are to bring the children back to school life and to get the kids speaking in English under the guidance of our English teachers, Mrs. Smaranda and Dominique. Our new first Graders will learn about the school environment during this holiday week. They will experience many new and entertaining things and they will find new friends here thanks to the varied programs. The camp will make their first school day easier.