Registrace/ Registration

Registrace je určena výhradně pro žáky Sunny Canadian International School a jejich rodiče, resp. zákonné zástupce. / This registration is only intended for students of Sunny Canadian International School and their parents or guardians.

Prosíme zadejte e-mailovou adresu, s níž komunikujete se školou. Opakovaná registrace stejné e-mailové adresy není možná. / Please insert an e-mail address used for communication with the school. Repeated registration of the same e-mail address is not possible.

Přihlašování do systému na tabletech a smartphonech není podporováno./ Login on tablets and smartphones is not supported.

*
*
*
*
*