Sunny Canadian International School
Kotva
ŠKOLA ONLINE
YOUTUBE
NEWSLETTER
STRAVA

Parent login

 Registrace zde

Student login

Anglický a český program - Zápis


Český program
 

Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o. s docházkou od školního roku 2018/2019

 

V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do MŠ, došlo od roku 2017 k podstatným změnám.

 Od 1. září 2017 je pro děti, které již dosáhly 5 let, docházka do MŠ povinná. Každý rodič/zákonný zástupce bude povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, bude tak porušovat zákon a hrozí mu přestupkové řízení.

 

Termín zápisů do MŠ je stanoven školským zákonem na období od 2. do 16. května 2017. Sunny Canadian International School, mateřská škola - český program, stanovila termín zápisu na 3. května 2018 od 9.00 do 16.00. V tomto termínu zákonní zástupci dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti dané obecně závaznou vyhláškou města Jesenice č. 1/2017 ze dne 23. března 2017 (školským obvodem Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o., okres Praha – západ, je město Jesenice vymezené všemi katastrálními územími města) se musí osobně zúčastnit zápisu do MŠ českého programu a přinést požadované dokumenty.

 

Podrobná „Kritéria pro přijímání dětí“ do předškolního vzdělávání v SCIS Mateřské škole, český program, najdete v níže uvedených dokumentech. Stejně tak „Informace k zápisu“ a jeho organizaci a „Souhlas k ověření osobních údajů z informačního systému evidence obyvatel“. „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ je ke stažení na webových stránkách školy a/nebo k vyzvednutí na recepci MŠ v pracovní době od 8:00 do 16:30 hodin. 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání v Českém programu MŠ

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte

Souhlas k ověřování údajů

 
Anglický program
 

Mateřská škola Sunny Canadian International School přijímá děti do anglického programu celoročně, dle volné kapacity školy. V případě zájmu o zaslání ceníku a dalších informací napište prosím e-mail paní zástupkyni ředitele pro MŠ, Bc. Tereze Novotné, MA na adresu: ms@sunnycanadian.cz. Také si můžete domluvit individuální prohlídku školy na tel. čísle 734 503 885. Registrační formuláře jsou ke stažení zde. Po zaslání registračního formuláře Vám zašleme smlouvu o docházce a pozveme Vás k samotnému zápisu – podpisu smlouvy. K podpisu smlouvy o předškolní docházce je nutné přinést s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte a vyplněné formuláře – přílohy ke smlouvě o docházce. Rodiče dětí, které jsou svěřeny do péče jednoho z rodičů, přinesou k zápisu originál soudního rozhodnutí o svěření do péče. 

Podle novely školského zákona je nově povinné přihlásit k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018 všechny děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Každý rodič/zákonný zástupce bude povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, bude tak porušovat zákon a hrozí mu přestupkové řízení.

Prohlédněte si prostory naší česko-kanadské školky. Můžete se virtuálně projít školkou a nahlédnout nejen do tříd, ale navštívit i tělocvičnu, jídelnu a další prostory, kde děti tráví čas. Užijte si virtuální procházku školkou.

 

 

Zápis žáků a PR manager

 

 
 
 
 
 
Vize


Sunny Canadian International School chce podněcovat všechny své žáky k tomu, aby byli otevření vůči inspirativním podnětům, a vychovat znich zodpovědné občany na vysoké mravní úrovni, kteří dosahují úspěchů ve vzdělání a seberealizaci také díky své jazykové vybavenosti.


Mise (poslání)


Sunny Canadian International School inspiruje každého studenta, aby se kvalitně zapojil do procesů ve škole a rozvíjel mimo jiné i ty své schopnosti a dovednosti, díky kterým se zapojí do života společnosti a zároveň bude žít v souladu s životním prostředím a chránit ho.

 
 
Další partneři