Sunny Canadian International School
Kotva
ŠKOLA ONLINE
YOUTUBE
NEWSLETTER
STRAVA

Parent login

 Registrace zde

Student login

Sunny Canadian International School


Sunny Canadian International School   Cambridge english Cambridge International Examinations Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky   ETS


Vize


Sunny Canadian International School chce podněcovat všechny své žáky k tomu, aby byli otevření vůči inspirativním podnětům, a vychovat z nich zodpovědné občany na vysoké mravní úrovni, kteří dosahují úspěchů ve vzdělání a seberealizaci také díky své jazykové vybavenosti.


Mise (poslání)


Sunny Canadian International School inspiruje každého studenta, aby se kvalitně zapojil do procesů ve škole a rozvíjel mimo jiné i ty své schopnosti a dovednosti, díky kterým se zapojí do života společnosti, a zároveň bude žít v souladu s životním prostředím a chránit ho.

 

 Mgr. Ron Stiles

Generální ředitel

 

 

 Ing. Jitka Stiles, Ph.D.

Ředitelka pro ZŠ, MŠ a Gymnázium

 

Další partneři